Vineri seară, pe dealul Perchiu din Onești au fost flăcări mari (foto), după ce localnicii au incendiat vegetația uscată, acțiune specifică în această perioadă a anului, în vederea începerii activităților agricole. Pompierii băcăuanii avertizează însă că aceste arderi necontrolate pot provocate adevărate dezastre. Anul trecut s-au înregistrat nu mai puțin de 234 de incendii de vegetație uscată pe raza județului, iar numai în ultimele 48 de ore s-a intervenit la 11 incendii similar, pe o suprafață de 40 de hectare.

“Având în vedere că numărul mare de incendii izbucnite, în ultima perioadă, în zonele rurale pe islazuri, în apropierea pădurilor, precum şi începerea activităţilor agricole de curăţare a miriştilor, livezilor şi a viilor de vegetaţia uscată, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. CONSTANTIN ENE” al Judeţului Bacău reaminteşte regulile ce trebuie respectate în această perioadă a anului, pentru a evita adevărate dezastre ecologice, dar și pierderi de vieţi omeneşti şi bunuri materiale. Nerespectarea acestor reguli se pedepseşte în conformitate cu art. 1, alin. 3, lit. r şi s, din H.G.R. nr. 537 din 6 iunie 2007, privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor.

În anul 2018, pe teritoriul judeţului s-au înregistrat 234 de incendii de vegetaţie uscată și arderi necontrolate. De la începutul anului 2019, până în prezent au fost înregistrate 52 de incendii de vegetație uscată și arderi necontrolate. Principala cauză probabilă a acestor incendii o constituie utilizarea focului deschis.

Numai în ultimele 24 de ore pompierii militari băcăuani au intervenit la 11 incendii de vegetație uscată, ce s-au manifestat pe o suprafață totală de aproximativ 40 de hectare.

Incendiile de vegetaţie uscată se produc, în principal, din cauza nerespectării condiţiilor prevăzute de lege.

Pentru a preîntâmpina producerea unor astfel de evenimente care pot avea consecinţe grave, este necesar ca cetăţenii să cunoască și să respecte următoarele prevederi generale:

 • condiţii meteorologice fără vânt;
 • colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată;
 • executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
 • curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 metri;
 • desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
 • asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
 • supravegherea permanentă a arderii;
 • stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii.

Arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută numai după obţinerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul MAI nr. 163/2007. Emiterea permisului se face prin grija primarului de către şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (S.V.S.U.) sau persoana desemnată în acest sens.

Pe timpul arderii resturilor vegetale, cetăţenii sunt obligaţi:

 • să menţină focul în perimetrul aprobat şi asigurat;
 • să supravegheze permanent zona în care efectuează arderea resturilor vegetale;
 • să asigure dotarea minimă cu mijloace de primă intervenţie;
 • să anunţe imediat S.V.S.U. al localităţii, primăria şi pompierii militari, în situaţia în care există pericolul extinderii focului în afara perimetrului aprobat.

Se exceptează de la obţinerea permisului de lucru cu focul numai executarea arderii vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cadrul gospodăriilor cetăţeneşti.

În zona de siguranţă a căii ferate, vegetaţia uscată şi resturile vegetale se curăţă obligatoriu de către proprietarii de drept ai terenurilor.

Zona de siguranţă a drumurilor naţionale şi judeţene se curăţă obligatoriu de vegetaţia uscată şi resturile vegetale de către administratorii acestora şi, după caz, de proprietarii de drept ai terenurilor.

Nerespectarea acestor prevederi legale atrage sancţiuni contravenţionale asupra persoanelor găsite vinovate.

Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, se sancţionează contravenţional cu amenzi cuprinse între 1.000 – 6.000 lei pentru persoane fizice, respectiv între 25.000 – 50.000 pentru persoane juridice! De asemenea, incendierile din ariile protejate constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an”, se arată într-un comunicat de presă al ISU Bacău.