Operatorul de salubritate Romprest SA va începe colectarea de la populația de pe raza municipiului Onești a deșeurilor voluminoase, deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE) și deșeurilor periculoase din deșeuri menajere, de la prima oră a zilei de sâmbătă, 3 noiembrie.

Potrivit programului campaniei, procesul de colectare a deșeurilor va începe la ora 08.00, pe strada Radu Rosetti, în apropierea terenul de sport al Colegiului Național Grigore Moisil.

Până la ora 14.30, cât va dura campania, operatorii Romprest se vor afla în 10 puncte de colectare, după cum se poate vedea în facismilul alăturat, unde este prezentat în detaliu programul de colectare stabilit de operatorul de salubritate.