Holzindustrie Schweighofer, una dintre companiile lider din industria de prelucrare a lemnului din Europa, a implementat o nouă politică de protecție a mediului.

Prin lansarea acestui nou ghid intern, compania care deține o fabrică și în județul Bacău, la Comănești, își ia angajamentul să urmărească obiective ambițioase de gestionare a mediului. Respectul pentru mediu, unul dintre principiile fundamentale ale companiei, ar trebui astfel consolidat în continuare ca un aspect integral al activității noastre economice.

Politica de protecție a mediului revizuită a Holzindustrie Schweighofer cuprinde următoarele țeluri:

  • obiectivul de a cumpăra doar material lemnos certificat până în 2025 și raportarea publică a progresele înregistrate anual (politica de aprovizionare); la momentul actual, cota de achiziție a materialului lemnos certificat variază de la fabrică la fabrică între 40 și 50%;
  • respectarea în totalitate a cerințelor de mediu naționale și internaționale, având ca țel depășirea acestora, țintind astfel un nivel mai ridicat de protecție a mediului;
  • aport la protejarea biodiversității și angajamentul activ în acțiuni de reîmpădurire;
  • țintirea unei reduceri cu 30% a consumului de energie electrică și termică până în 2025;
  • țintirea unei reduceri cu 25% a emisiilor de CO2 până în 2025;
  • minimizarea volumului de deșeuri generate de activitățile pe care le desfășurăm;
  • maximizarea reutilizării deșeurilor;
  • asigurarea că fiecare tip de deșeu este tratat și eliminat în cel mai ecologic mod cu putință;
  • intensificarea dialogului cu părțile interesate și cu angajații noștri, pentru a ne asigura și a atinge obiectivele și țelurile noastre de mediu printr-o îmbunătățire continuă.

Țeluri ambițioase pentru protecția climei și eficiență energetică

Michael Proschek-Hauptmann, Director de Conformitate și Sustenabilitate la Holzindustrie Schweighofer: ,,Am decis să ne stabilim obiective foarte ambițioase, în special în ceea ce privește protecția climei și eficiența energetică, deoarece fabricile noastre sunt deja echipate cu tehnologie de ultimă generație. Prin urmare, noua politică de protecție a mediu ar trebui să aibă un efect pozitiv asupra angajaților, pentru ca aceștia să acționeze în conformitate cu țelurile pe care ni le-am stabilit. Pe lângă măsurile care pot fi implementate relativ rapid -cum ar fi utilizarea becurilor cu LED sau folosirea stivuitoarelor electrice pe termen mediu și lung – ne vom concentra și pe optimizarea proceselor interne. Aceste măsuri vor fi completate de instruiri speciale și inițiative de creștere a gradului de conștientizare asupra acestor noi măsuripentru angajați.”

De peste un an, Holzindustrie Schweighofer folosește cu succes tehnologia GPS pentru a-și asigura lanțul de aprovizionare cu materie primă (www.timflow.com). ,,Dorim să utilizăm și mai mult tehnologia GPS pentru procedurile noastre interne, pentru a îmbunătăți activitățile de logistică în cadrul fabricilor noastre. Aceasta ne va ajuta să reducem în mod semnificativ consumul de combustibil a flotei noastre, așa cum se întâmplă deja în fabricile noastre din Rădăuți și din Kodesdorf (Germania), unde această tehnologie a fost deja implementată”, a adăugat Michael Proschek-Hauptmann.

Pentru a atinge obiectivele stabilite, compania intenționează să pună în aplicare, până în 2022 cel mai târziu, sisteme de management de mediu complet certificate (conform ISO14001:2015) pentru toate fabricile sale. Noua politică de protecție a mediului va fi revizuită anual, iar progresele sale în implementare vor fi raportate public în fiecare an.

Un plan de acțiune cuprinzător pentru o industrie sustenabilă a lemnului în România

Din ianuarie 2017, compania a implementat un plan de acțiune cuprinzător pentru promovarea unei industrii durabile a lemnului în România. Măsurile din acest plan de acțiune depășesc cu mult cerințele legislației românești în vigoare.

Michael Proschek-Hauptmann: ,,O pădure gestionată în mod durabil și un mediu în general intact sunt esențiale pentru întreaga societate și, bineînțeles, pentru compania noastră. Prin utilizarea responsabilă a resurselor noastre lemnoase ne propunem să devenim o parte integrantă a unei economii circulare și să ne asumăm această responsabilitate chiar mai mult decât în trecut.”