Autoritățile oneștene au în plan mai multe investiții anul acesta, printre care asfaltarea străzilor Tineretului, Mihai Bravu, Siliștei și Aleea Zoo, creșterea eficienței energetice la spitalul din Onești, extinderea și modernizarea iluminatului public, modernizarea sediului Serviciului de Ambulanță, asfaltarea Căii Adjudului și achiziționarea unei autospeciale de măturat și deszăpezit.

Toate aceste proiecte se află în lucru, grupul de lucru constituit la nivelul Primăriei Onești verificând săptămânal stadiul în care se găsește fiecare proiect în parte.

În facsimilul de mai jos aveți situația la data de 27 martie 2018, în dreptul fiecăruia dintre obiectivele propuse a fi realizate în acest an fiind trecute și măsurile necesare a fi luate pentru demararea efectivă a lucrărilor.

Erată: la ultimul punct, privind achiziționarea unei autospeciale de măturat și deszăpezit, proiectul se află în stadiul de depunere a ofertelor.