Recent a ieșit de sub lumina tiparului – la editura oneșteană Magic Print – o lucrare excepțională, realizată de istoricul Narcis Dorin Ion, director general al Muzeului Național Peleș: Carol al II-lea al României. Un rege controversat”. Vorbim despre o lucrare amplă, în cinci volume și peste 2000 de pagini, considerată un eveniment editorial și științific.

Cele cinci volume, apărute într-o elegantă viziune grafică, sunt rodul a peste 25 de ani de cercetare științifică minuțioasă în arhive și biblioteci, un proiect ambițios ce reușește să ofere o perspectivă integratoare asupra vieții și activității regelui Carol al II-lea, abordând atât temele larg cunoscute și luminând, mai ales, acele zone ocultate sau ocolite până acum de studiul istoric.

Am avut un redactor de carte, pe Mircea Alexandru Hortopan, adjunctul meu de la <Peleș>, l-am chinuit și pe el un an de zile, nopți și zile. Am avut un grafician extrem de talentat, prieten bun, Cornel Constantin Ilie, director adjunct la Muzeul Național de Istorie al României. Și el s-a implicat cu tot ceea ce a putut în realizarea acestui proiect. Am avut o echipă de corectori, Alexandra Gheoargă, Gabriela Dascălu, Raluca Romocu, Ana Ilie, am avut un traducător, Samuel Leonte, care ne-a tradus un rezumat în engleză admirabil. Am tradus cu ajutorul Gabrielei Dascălu și al Mihaelei Dan scrisori inedite din arhivele naționale, tocmai ca să arăt, într-un capitol special de 200 de pagini, intitulat Regele orgolios”, relația lui (n.r. – a lui Carol al II-lea) foarte tensionată cu Regina Maria, cu principele Nicolae, cu principesa Ileana, cu membri ai familiei sale. Veți regăsi și relația Regelui cu fiul său, cu Mihăiță, cel atât de des invocat în însemnările sale zilnice.

Am avut ajutorul unui tipograf de excepție, doamna Maria Dohotaru, patronul, proprietarul și directorul editurii Magic Print din Onești.

S-a muncit pe trei schimburi, ca să adunăm cumva în copertele acestor cărți nu numai o biografie regală, dar și istoria extrem de detaliată a românilor în cei 10 ani de domnie ai Regelui Carol al II-lea”, a spus Narcis Dorin Ion, cu ocazia lansării lucrării, în Aula Bibliotecii Academiei Române.

În lucrarea sa – Carol al II-lea al României. Un rege controversat” – autorul nu se ferește să trateze niciunul dintre elementele controversate ale prezenței publice a principelui și viitorului rege Carol al II-lea, dar prezintă obiectiv și documentat aspectele benefice ale activității sale politice și culturale. Sunt reliefate implicarea concretă în actul de guvernare, anvergura culturală a regelui, dorința sa sinceră de modernizare a țării, înțelegerea lucidă și profundă a contextului geopolitic.

Definită de Narcis Dorin Ion drept album monografic, lucrarea este, de fapt, un impresionant studiu biografic, nu doar prin dimensiunile sale, cât mai ales prin vastitatea și diversitatea documentației, care reconstituie itinerariile unei vieți princiare și regale ce nu poate fi înțeleasă decât prin integrarea și evaluarea într-un cadru mai larg, românesc și european. Astfel, monumentala lucrare a istoricului Narcis Dorin Ion constituie și o excelentă frescă a României interbelice, cu deosebire a perioadei de domnie a regelui Carol al II-lea, epocă tumultuoasă și dificilă pe întregul continent.