Asociațiilor de proprietari care au contestat în instanță prețul majorat practicat de SC Apă Canal SA împotriva HCL Onești nr. 62/09.09.2011 li s-a dat câștig de cauză, asfel că societatea omului de afaceri băcăuan Ovidiu Budeanu este obligată să returneze sumele încasate ilegal de la oneșteni.

Sentința nu este definitivă, juriștii SC Apă Canal SA putând face apel în termen de 30 de zile de la comunicare (ceea ce sigur se va întâmpla), dar “constituie un mare câștig pentru noi și cred că și la recurs se va menține această decizie, fiindcă nu are cum să fie altcumva – după cum a precizat președintele uneia dintre asociațiile de proprietari parte în proces.

Pe scurt, instanța a decis ca pârâta (SC Apă Canal SA) să achite reclamanților (asociațiile de proprietari din Onești care au deschis proces împotriva vechiului operator de apă și canalizare al orașului suma de 229.335 lei – aproximativ 51.000 de euro). Această sumă reprezintă diferența de preț în livrarea apei potabile pentru perioada 30 aprilie 2014 – 31 iulie 2014.

Soluția pe scurt pronunțată de Tribunalul Bacău în ședință publică, în data de 15 martie 2017:

“Admite în parte cererea principală şi cererea de intervenţie principală. Obligă pârâta, ca pentru perioada 30.04.2014-31.07.2014, să respecte preţul de 4,99/m3 în furnizarea apei potabile, conform Avizului ANRSC Bucureşti nr. 4027704/10.08.2011şi aprobat prin HCL Oneşti nr. 62/09.09.2011. Obligă pârâta să achite reclamanţilor suma de 229.335,07 lei reprezentând diferenţă preţ în livrarea apei potabile pentru perioada 30.04.2014- 31.07.2014. Obligă pârâta la plata sumei de 7.401,58 lei cu titlu de cheltuieli de judecată (taxă judiciară de timbru, în suma de 6209 lei şi onorariu expert în sumă de 1192,58 lei). Obligă pârâta la plata sumei de 1000 de lei reprezentând onorariul avocat către următoarele asociaţii: Asociaţia de Proprietari nr. 10 Oneşti -200 lei, Asociaţia de Proprietari nr. 11 Oneşti -200 lei, Asociaţia de Proprietari nr. 12 Oneşti -200 lei, Asociaţia de Proprietari nr. 13 Oneşti -200 lei, Asociaţia de Proprietari nr. 50 B Oneşti -200 lei. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 15.03.2017. Document: Hotarâre 179/2017 15.03.2017”.