În perioada august 2018 – august 2019, Liceul Tehnologic Onești are în desfășurare Proiectul Erasmus+ de mobilitate KA1 Școala noastră – o școală în mișcare, proiect realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, nr. 2018-1-RO01-KA101-048531.

Deși proiectul este unul de mobilități referitor la cadrele didactice, principalii beneficiari sunt elevii liceului, deoarece vor fi instruiți de profesori mai bine pregătiți, capabili să folosească metode, tehnici moderne adaptate la nivelul european.

Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor de dezvoltare profesională actualizată a cadrelor didactice, de consiliere psiho-pedagogică a elevilor cu potenţial de risc şcolar  şi de creştere a gradului de atractivitate şi de implicare activă în procesul educaţional, prin proiectul Erasmus 16 cadre didactice care vor participa la două cursuri de formare. Aceste cursuri au ca teme principale:

– îmbunătățirea relațiilor școlare prin punerea în practică a metodelor de gestionare a emoțiilor, de combatere a situațiilor conflictuale, a fenomenelor de violenţă şcolară, în rândul elevilor, dar şi a părinţilor; “Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention ” furnizat de Europass Teacher Academy, Italia.

– îmbunătăţirea competenţelor digitale şi social-media în activitatea la clasă prin aplicarea unei metodologii moderne de predare-învăţare: colaborativă şi bazată pe proiecte – “Innovative skills in ICT through collaborative and project-based teaching and learning” furnizat de Cervantes training, Spania.

Finalitățile urmărite în urma integrării competențelor asimilate la cursuri și aplicate în cadrul procesului instructiv-educativ,  se centrează pe formarea comportamentelor autonome a elevilor în spațiul școlar.

Acest proiect, prin activitățile pe care și le propune și rezultatele pe care le va obține, va duce la sporirea vizibilității și a prestigiului liceului, la creșterea atractivității învățământului tehnic în rândul elevilor,  la scăderea ratei abandonului școlar și la creșterea șanselor de integrare pe piața muncii din țară și din UE a absolvenților noștri.

Sursa: comunicat de presă