Zootehnist, măcelar ori preparator produse din carne și pește sunt doar câteva dintre meseriile care pot fi învățate în cadrul unui proiect implementat la nivelul județelor Bacău, Botoșani, Iași și Suceava și care are ca scop integrarea durabilă pe piața muncii  a 364 de șomeri. La sfârșitul cursurilor, în funcție de competențele acumulate, unui număr de 146 de persoane li se va oferi un loc de muncă.

 Comunicat de presă:

 ANUNȚ LANSARE PROIECT

ˮIntervenții și servicii personalizate de motivare și de integrare pe piața muncii a șomerilor, persoanelor inactive, a persoanelor de etnie romă și a persoanelor din mediul rural din regiunea Nord Est – INSERTˮ

Cod proiect: 121273

SC TANGI CERAMIK SRL implementează, începând cu data de 09.08.2018, proiectul Intervenții și servicii personalizate de motivare și de integrare pe piața muncii a șomerilor, persoanelor inactive, a persoanelor de etnie romă și a persoanelor din mediul rural din regiunea Nord Est – INSERT ID MySMIS 121273. Partener de proiect SC GLOBAL TURISM SRL BOTOȘANI

Proiectul este cofinanțat prin Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa Prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Prioritatea de investiție 8. I.

Accesul la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru persoanele inactive, inclusiv pentru șomerii de lungă durată și pentru persoanele cu șanse mici de angajare, inclusiv prin inițiative locale de angajare și sprijin pentru mobilitatea forței de muncă, apel de proiecte POCU/298/3/14/Operațiunea compozită 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.6.

Durata de implementare

Din 09.08.2018 până în data de 08.02.2020, pe parcursul a 18 luni.

Bugetul proiectului:

Valoarea totală a proiectului este de 5.046.125,46 lei, din care finanţarea nerambursabilă este în valoare de 4.762.796,09 lei, echivalentă cu 94.98 % din valoarea eligibilă aprobată, iar SC TANGI CERAMIK SRL impreună cu partenerul SC GLOBAL TURISM SRL BOTOȘANI, va contribui cu suma de 251.729,37 lei (5,02%).

Obiectivul proiectului

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului este îmbunătățirea integrării durabile pe piața muncii a 364 șomeri, persoane inactive, persoane de etnie romă și persoane din mediul rural din Regiunea Nord Est prin acces la pachete personalizate de măsuri active de ocupare.

Intervenția proiectului are la bază o ofertă de servicii multiplă, complexă și diversificată destinată calificării și inserției profesionale (și indirect în viața socială) în 3 sectoare de activitate caracterizate prin dimensiuni semnificative și potențial de creștere economică pe termen scurt, mediu și lung, în sectorul agro-alimentar, servicii și construcții și a facilitării inserției pe piața muncii.

Grup țintă

Este reprezentat de 364 persoane cu vârste intre 25-64 ani, cu domiciliul în județele: Bacău, Botoșani, Iași și Suceava, unde se implementează activitățile proiectului:

Șomeri și persoane inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilităţi, persoanele cu nivel redus de educație;

Persoane din mediul rural, în special persoanele din agricultură de subzistență și semi-subzistență;

Cetățeni români aparținând minorității romă.

Cursuri de calificare cu  certificate de calificare cu recunoaștere MEN și MMJS la nivel național/european:

 

-ZOOTEHNIST;

-PREPARATOR PRODUSE DIN CARNE ȘI PEȘTE;

-SUDOR;

-OSPĂTAR (CHELNER), VÂNZĂTOR ÎN UNITĂȚI DE ALIMENTAȚIE;

-MĂCELAR.

Dosarul de înscriere va conține:

 • cerere de înscriere;
 • declarație pe proprie răspundere a persoanei din grupul țintă și/sau documente doveditoare din care să rezulte statutul deținut (adeverință de șomer – pentru șomeri, declarație pe proprie răspundere – pentru persoanele aparținând minorității romă etc.);
 • adeverință medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte că este apt pentru cursul vizat;
 • copie CI;
 • copie certificat de naștere;
 • copie certificat de căsătorie/hotărâre de divorț (dacă este cazul);
 • copia actului de studii al ultimei școli absolvite (minim 8 clase)- declarație de consimțământ privind acceptul de prelucrare a datelor cu caracter personal – declarație pe proprie răspundere conform căreia persoana nu a mai beneficiat/nu beneficiază de activități similare finanțate prin proiecte POSDRU/POCU.

Grupul țintă va beneficia de:

 • servicii personalizate de consiliere profesională, cu certificat de evaluare vocațională;
 • cursuri de formare profesională finalizate cu diplomă;
 • servicii personalizate de mediere cu posibilitatea angajării;
 • servicii de acompaniere;
 • asigurarea transportului către și de la unitățile unde se efectuează practica;
 • asigurarea pe toată durata cursurilor a unei pauze coffee-break;
 • plata unei sume de bani sub formă de bursă la finalizarea cursurilor și susținerea examenelor.

La sfârșitul cursurilor, 146 persoane vor ocupa un loc de muncă în acord cu competenţele deținute.

Activitățile principale care vizează și implică în mod direct membrii grupului țintă sunt:

Furnizarea de servicii specializate, prin activități de consiliere și orientare

Organizarea și derularea activităților de mediere internă

Organizarea și derularea a 14 programe de formare profesională a adulților

Activitatea de acompaniament

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman.

Persoana de contact proiect:

Manager proiect,

Laurenta Ignat

E-mail: sctangi@yahoo.com