Primăria comunei Mănăstirea Cașin organizează concurs pentru ocuparea postului de agent de pază în antepenultima zi a anului. Concursul constă în două probe, interviu și proba scrisă, iar condițiile de participare, bibliografia și documentele necesare pentru întocmirea dosarului de înscriere la concurs sunt afișate la sediul Primăriei comunei Mănăstirea Cașin.

Dintre condițiile de participare menționăm:

  • Vârsta minimă 18 ani
  • Să cunoască limba română scris și vorbit
  • Să fie apt medical pentru exercitarea funcției
  • Să nu aibă antecedente penale pentru infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității
  • Preferabil să dețină atestat profesional potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003
  • Vechime în muncă minim 3 ani
  • Preferabil, să fie locuitor al comunei Mănăstirea Cașin.

În privința studiilor, cei interesați să ocupe postul de agent de pază scos la concurs de Primăria Mănăstirea Cașin trebuie să aibă minim școala profesională. (foto: imagine ilustrativă)