În fiecare an, la 28 februarie sărbătorim Ziua Protecţiei Civile din România. Înfiinţată prin Înalt Decret Regal, de către regele Carol al II-lea, protecţia civilă a fost, de-a lungul timpului, un element esenţial al strategiei de apărare naţională. Cetăţenii României au dreptul de a fi protejaţi împotriva dezastrelor, fie că sunt cutremure, inundaţii, alunecări de teren, incendii, accidente sau epidemii.

Pentru marcarea acestui moment aniversar, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. CONSTANTIN ENE” al judeţului Bacău organizează evenimente ce au ca scop informarea cetăţenilor asupra riscurilor prezente în comunitate, popularizarea măsurilor specifice de prevenire a manifestării acestora, dar şi regulile de comportare în cazul producerii situaţiilor de urgenţă.

Astfel, în perioada 26 februarie – 02 martie 2018, pompierii militari vor organiza Ziua Porţilor deschise, atât la sediul inspectoratului din municipiul Bacău, cât şi la sediile subunităţilor din județ – Onești, Moinești, Comănești și Podu Turcului.

Cu această ocazie, vizitatorilor le vor fi prezentate mijloacele de primă intervenţie în cazul producerii unor situaţii de situații de urgență şi modul de folosire a acestora. De asemenea, vor putea beneficia de informaţii privind riscurile potenţial generatoare de situaţii de urgenţă de la nivelul judeţului, regulile de comportare în diferite situaţii de urgenţă, modul de prevenire a incendiilor și importanţa educaţiei antiincendiu în familie, dar şi necesitatea supravegherii permanente a copiilor.

Pe timpul acestor activităţi, se vor distribui pliante, flyere, stickere cu mesajele campaniilor naţionale de informare și educare a populației R.I.S.C. – „Renunță! Improvizațiile sunt catastrofale” și „Siguranţa nu este un joc de noroc”, dar şi „Nu tremur la cutremur”.

Din luna decembrie 2004, misiunile Protecţiei Civile au fost preluate de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, având ca obiectiv principal profesionalizarea şi creşterea capacităţilor operative ale celor două componente de bază – Pompieri şi Protecţie Civilă – pentru a fi în măsură să ofere o mai bună securitate şi siguranţă cetăţenilor şi comunităţilor din care fac parte, aspect ce a solicitat implicare şi viteză de reacţie, sub semnul solidarităţii umane şi o reală responsabilitate civică. Inundaţiile din ultimii ani, fenomenele meteo deosebite ale iernilor aspre sau alte accidente şi calamităţi au dat măsura implicării şi experienţei personalului protecţiei civile.

De la înfiinţare şi până în prezent, indiferent de apartenenţa la diferite ministere sau denumirile pe care le-a avut, Protecţia Civilă a rămas o componentă de baza a sistemului securităţii naţionale, destinată prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejării populaţiei, bunurilor şi mediului împotriva efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă, conflictelor armate şi înlăturării operative a urmărilor acestora, precum şi în scopul asigurării condiţiilor necesare supravieţuirii persoanelor afectate.

Totodată, pe data de 1 Martie este celebrată şi Ziua mondială a Protecţiei Civile, zi declarată astfel printr-o decizie a Adunării Generale a Organizaţiei Internaţionale de Apărare Civilă (International Civil Defence Organization – ICDO). Această zi marchează intrarea în vigoare a Constituţiei ICDO, la 1 martie 1972, care a stabilit principiile acestei organizației interguvernamentale. Cele două scopuri principale ale acestei organizații sunt:

– de a aduce în atenţia publicului importanţa vitală a protecţiei civile şi de sensibilizare cu privire la pregătirea populației, precum şi măsurile de prevenire şi de auto-protecţie în caz de accidente sau de dezastre;

– conștientizarea eforturilor, sacrificiilor şi realizărilor tuturor serviciilor naţionale responsabile pentru lupta împotriva dezastrelor.

Sursa: comunicat de presă ISU Bacău