Marți, 21.01.2020, directorul Centrului Educativ Tg. Ocna, comisar șef de poliție penitenciară Carmen MATEI, a prezentat raportul privind activitatea Centrului Educativ în anul 2019. La eveniment, a participat întregul personal al unităţii, o parte din personalul căruia i-a încetat raportul de serviciu prin pensionare, reprezentanți ai instituțiilor colaboratoare precum și oficialități din partea Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Bilanțul activității Centrului Educativ Târgu Ocna în anul 2019 a evidențiat, așa cum se cuvine la un moment de bilanț, reușitele profesionale, fiind un moment de bucurie colectivă; obiectivitate în recunoșterea nereușitelor și identificarea dificultăților; profesionalism în evidențierea soluțiilor pentru remedierea abaterilor cu scopul promovării eficienței și eficacității în toate segmentele de activitate, atât pe verticală, cât și pe orizontală.

Prezentarea a urmărit analiza calitativă și cantitativă a fiecărei componente structurale a unității, așa cum a fost prevăzută în Planul de management al unității, fundamentat de prevederile din Strategia de dezvoltare a sistemului penitenciar pentru perioada 2015-2020, Planul anual de implementare întocmit la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor pentru anul 2019, Strategia de reducere a comportamentelor agresive în mediul penitenciar pentru anul 2019, Strategia națională de reintegrare socială  a persoanelor  private  de libertate 2015-2019, Planul de integritate al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate pentru perioada 2017-2020,  precum şi politica de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial asumată la nivelul unităţi.

În anul 2020, vor continua demersurile pentru asigurarea unui mediu custodial sănătos, respectarea drepturilor fundamentale ale individului, dar şi diversificarea activităţilor educaţionale, psihosociale, de instruire şcolară şi formare profesională care să faciliteze incluziunea socio-profesională a persoanelor internate.