Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor (SPCLEP) din Municipiul Onești a fost luat cu asalt de zeci de persoane în aceste zile, nemulțumite de faptul că cererile lor pentru eliberarea cărților de identitate nu sunt soluționate într-un timp rezonabil. Funcționarii din cadrul SPCLEP le-au explicat oamenilor că nu au nicio vină pentru această întârziere și că, dat fiind că suntem încă în stare de alertă, documentele lor își mențin valabilitatea chiar și 90 de zile după încetarea acestei stări.

De altfel, încă din primele zile ale lui 2021, reprezentanții SPCLEP Onești au transmis care este situația și modificările / întârzierile apărute, independent de voința lor.

Mai mult, situația de la Onești nu este un caz izolat, serviciile de evidență a populație din țară confruntându-se cu aceeași problemă (după cum se vede în print screen-ul de mai jos, Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Sector 6 București îi informează la rândul ei pe cetățeni despre acest neajuns).

COMUNICATUL SPCLEP ONEȘTI – 04.02.2021:

„Din cauza unor probleme tehnice la nivel național, începând cu data 12.01.2021 și până la o dată ce va fi comunicată ulterior, cererile pentru eliberarea cărților de identitate vor fi soluționate în 30 de zile de la data depunerii acestora. Totodată precizăm că potrivit art. 4, al.(5) din Legea nr. 55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, “Valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice, precum şi de entităţile private autorizate conform legii se menţine pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări”

Prin norma instituită de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2005, republicată, legiuitorul a stabilit că termenul pentru soluționarea cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către Seful Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor.

Dacă cetățeanul se află într-o situație deosebită ce poate justifica solicitarea eliberării actului de identitate într-un termen mai scurt decât cel stabilit la nivelul serviciului (ex : motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susținerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operațiuni notariale/bancare/poștale, etc.), acesta se poate adresa șefului serviciului sau înlocuitorului acestuia, care va analiza și va dispune după caz, măsuri pentru soluționarea în timp util a cererii acestuia. (foto: arhivă)