Începând cu data de 3 ianuarie 2018, se declanșează procedura de atribuire a unui număr de 200 de autorizații de taxi din care 70 la grupa persoane fizice și 130 pentru societăți comerciale / persoane juridice.

Procedura de atribuire, criteriile de departajare și modul de punctare sunt disponibile pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Onești – www.onesti.ro.

Ultima zi de depunere a cererilor de participare la procedura de atribuire este 14 februarie 2018, ora 14.00. Cererile depuse în afara perioadei 3 ianuarie – 14 februarie 2018, ora 14.00, nu vor fi luate în considerare.

Punctajele diferă pentru taximetriștii independenți față de cele pentru operatori/societăți comerciale.

Criteriile de departajare se referă la vechimea efectivă în activitatea de taximetrie licențiată, vechimea autovehiculului, volumul util al portbagajului, modul de deținere a automobilului, norma de poluare a automobilului și dotările automobilului.

Pentru a obține punctaj maxim, taximetriștii independenți care aplică pentru obținerea autorizației trebuie să îndeplinească, simultan, următoarele condiții:

  • Peste 8 ani de vechime efectivă în activitatea de taximetrie licențiată;
  • Autovehiculul să aibă vechime până la 1 an inclusiv;
  • Volumul util al portbagajului peste 510 dmc;
  • Automobilul să fie proprietate personală;
  • Norma de poluare să fie EURO 5 sau peste;
  • Mașina să fie dotată cu airbag șofer, pasager, pasageri spate, clima/aer condiționat;

În cazul societăților comerciale / operatorilor de taxi, punctajele se acordă, în mare, în urma acelorași criterii. Apar în plus activitatea de dispecerat taxi (punctajul maxim se acordă pentru deținere de dispecerat cu frecvența radio proprie, operator radiotelefonist atestat IGCTI și licență ANC) și spațiul de garare și service-ul (punctajul maxim se acordă pentru asigurarea spațiului de garare și service propriu autorizat RAR).

Toate informațiile privind procedura de atribuire a autorizațiilor de taxi se găsesc AICI.