După majorarea taxei anuale de parcare de la 60 de lei la 200 de lei, foarte mulți șoferi din Onești au apelat la un tertip prin care și-au asigurat în continuare locul de parcare pe tot parcursul anului 2018, plătind doar o mică parte din contravaloarea acestui serviciu.

Modalitatea de fraudare a sistemului de parcare cu plată era simplă. În condițiile în care abonamentul se achita trimestrial, după primul trimestru sau după al doilea foarte mulți șoferi au solicitat rezilierea contractului, invocând tot felul de motive. În acest fel, ei au achitat doar un sfert sau cel mult jumătate din valoarea abonamentului, însă fără să știe nimeni au continuat să ocupe, abuziv, locul de parcare ce le fusese atribuit la începutul anului, dar la care renunțaseră la cererea lor.

Beneficiind de lipsa de reacție a autorităților (care odată cu rezilierea contractului de închiriere ar fi trebuit să șteargă de pe asfalt și numărul de înmatriculare al mașinii celui care a solicitat anularea abonamentului), respectivii șoferi își alocau fără drept locul de parcare respectiv și în fața vecinilor, aceștia neavând de unde să știe că abonamentul a fost anulat.

Pentru că au fost foarte multe situații de acest gen pe parcursul anului ce stă să se încheie, autoritățile locale au propus modificarea regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plată în municipiul Onești.

O prevedere foarte importantă care nu se regăsea în vechiul regulament și care a fost introdusă după votul favorabil al consilierilor oneșteni spune că “Eliberarea/Realocarea unui abonament loc de parcare pentru care s-a solicitat anterior rezilierea, nu se va putea face în cursul anului, pentru aceeași persoană sau locuință, același autoturism sau loc de parcare.

Totodată, pentru anularea unui abonament trebuie prezentate acum mai multe documente care să justifice cererea solicitantului. Articolul 26 lit.a) se modifică și va avea următorul cuprins: Solicitare scrisă din partea  titularului,  aprobată de primar, însoțită de documente doveditoare privind înstrăinarea imobilului sau a autoturismului pentru care s-a solicitat abonamentul. Rezilierea abonamentului va intra în vigoare începând cu data de 1 a  lunii următoare depunerii solicitării de reziliere.”

Trebuie precizat că, la începutul lui decembrie, consilierii oneșteni au aprobat micșorarea semnificativă a valorii taxei anuale de parcare anuale, de la 200 de lei la 90 de lei/an, decizie care va intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2019.

Această decizie, plus noile prevederi introduse în regulamentul de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plată în Onești ar trebui să descurajeze șoferii să mai apeleze la practica descrisă mai sus.