Deși sărbătorim un Paște atipic, din cauza pandemiei de coronavirus, Arhiepiscopul Ioachim al Romanului și Bacăului îndeamnă credincioșii să lase întristarea deoparte și să se bucure de Învierea Domnului.

Iubiți fii și fiice duhovnicești, Învierea Domnului este izvor de viață, lumină și speranță, care iese din adâncul existenței și se revarsă ca un balsam peste întreg universul creat, dându-i perspectivă transfiguratoare. Nimeni, înainte de Întruparea lui Hristos, n-a marcat, și nici după El, nu mai poate marca istoria umanității cu altă pecete și nimeni nu mai poate repurta o victorie definitivă asupra morții și a păcatului așa cum a făcut-o Hristos.

Aceasta a făcut-o Hristos o dată pentru totdeauna și pentru toate veacurile care vor urma, până la judecata universală. A luat asupra Sa toate păcatele noastre, țintuindu-le pe cruce și făcându-ne să înțelegem că e Stăpân al morții și al vieții, că este Viața lumii și Viața vieții noastre.

Dar Paștele de anul acesta ne-a găsit pe toți cu ușile încuiate, ascunși de frica unui virus ucigător, căruia știința medicală nu i-a găsit nici cauza și nici antidotul. Din cauza acestuia mulți oameni au rămas cu imaginea lui Hristos țintuit pe cruce dându-și Duhul, fără să se mai bucure de Înviere.

Urmare a acestui fapt, niciodată nu a fost mai liniște pe străzile orașelor și pe ulițele satelor sau în casele românilor.

O liniște născută nu din suflete înveșmântate de pacea lui Dumnezeu, ci din frica morții, a necunoscutului, a impalpabilului.

Așadar, în contextul acesta inedit doresc să vă transmit câteva gânduri, concentrate în câteva fraze.

Dragii mei,

  1. Lăsați întristarea și Bucurați-vă și credeți că Hristos a înviat din morți…..
  2. Chiar dacă am văzut cu ochi de gând pe Hristos dându-și duhul pe cruce, acest duh este dătător de viață și va purifica, sufletele noaste de întunecimea fărădelegilor.
  3. Nu vă întristați că bisericile au rămas închise pentru voi, credincioșii laici pentru ziua de Paști. Ați rămas în biserica de acasă , în familie, știind că familia este imaginea Împărăției lui Dumnezeu în lume.
  4. Se spune că Socrate a adus filosofia cerului pe pământ. Însă Iisus prin Înviere a adus de-a dreptul cerul pe pământ, după care a înălţat pământul la cer. Omul muritor îşi făgăduieşte reforme ale raţiunii şi moralei, pe când Învierea lui Iisus făgăduieşte fericirea şi veşnicia.
  5. Învierea Mântuitorului Iisus Hristos sărbătorită în intimitatea familiilor şi a tăcerii, să ne dea puterea de a dori mântuirea.
  6. Praznicul Învierii de anul acesta să ne pună pe gânduri ! Să-şi închipuie cei care nu pot ierta nici nevinovăţia nevinovaţilor, că în ziua aceea, când Iisus a înviat, ne-a implorat chiar şi iertarea celor care ne ucid … ! El știe că deși zicem și cântăm la fiecare paști să iertăm toate pentru Înviere, nu am făcut o niciodată, sau dacă am făcut-o a fost o iertare rituală, formală, fariseică.
  7. Să iertăm, să nu dorim minuni asemenea Satanei care ispitea în pustiul Qarantaniei pe Iisus; asemeni celor care-i cereau să smulgă cele patru cuie şi să coboare de pe cruce.
  8. Învierea lui Hristos să ne amintească totdeauna de chipul iubirii Lui. Ori icoana iubirii Lui este Crucea. Să nu fugim de ea pentru că nu putem. Să-L iubim pe Dumnezeu din toată vârtutea noastră şi să spunem în orice clipă a vieţii – Doamne facă-se voia Ta precum în cer aşa şi pe pământ… Pe pământul acesta pe care nu mai ştim să-l preţuim, și care, în loc să-l împodobim pentru transfigurare, în schimonosim pentru desfigurare.

Hristos a înviat!

Arhiepiscop Ioachim,

  Al Romanului si Bacăului.