Fostul combinat de cauciuc sintetic CAROM Onești nu și-a găsit nici până la această oră un nou proprietar, în ciuda numeroaselor încercări de a-l vinde pe care le-a făcut R&I Group SPRL București, lichidatorul judiciar al SC Energy Bio Chemicals SA, societate aflată în faliment și care deține patrimoniul întreprinderii.

În această situație, lichidatorul judiciar al firmei care deține patrimoniul Carom a scos combinatul de la Onești la vânzare pe olx, website pe care publică anunțuri de vânzare tot omul și unde găsești toate minunățiile posibile, de la niște banali chiloți până la, iată, o ditamai întreprinderea.

Licitația de vânzare a CAROM Onești va avea loc pe 30 octombrie 2018, la sediul lichidatorul judiciar din București, și va porni de la prețul 4.563.054,00 EURO, exclusiv TVA, preț care reprezintă 50% din prețul de pornire al primei licitații.

“Subscrisa R & I GROUP S.P.R.L., cu sediul în București, sector 1, str. Popa Savu nr. 40, et.-ap. CAM. 1, înregistrată la UNPIR sub numărul RFO II 0571, CUI RO29440085, reprezentată de Asociat Coordonator Elena Cosma, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. ENERGY BIO CHEMICALS S.A.-în faliment, cu sediul în Bucureşti, sector 4, str. Cuțitul de Argint nr. 14, CAMERA 1, et. 1, înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/19769/2007, CUI 22609447,
Având în vedere Încheierea de ședință din data de 18.07.2013 și Sentința civilă nr. 9619 din data de 13.11.2014 pronunțate în dosarul nr. 2005/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului București-Secția a VII-a Civilă, precum și procesul-verbal al adunării creditorilor debitorului din data de 08.06.2018, în conformitate cu dispozițiile N.C.P.C. în vigoare la data deschiderii procedurii, respectiv cele ale Legii 85/2006, anunță faptul că

În data de 30.10.2018, ora 13:00, la sediul lichidatorului judiciar R & I GROUP S.P.R.L. din București, str. Popa Savu nr. 40, et.-ap. CAM. 1, sector 1, va avea loc vânzarea în bloc prin licitație publică a ansamblului funcțional imobiliar ”Platforma Industrială CAROM” (utilizată pentru producția de cauciuc sintetic), situat în Municipiul Onești, str. Industriilor nr. 1, Județul Bacău, aflat în patrimoniul S.C. ENERGY BIO CHEMICALS S.A. – în faliment, compus din următoarele:
ü Bunuri imobile: terenuri în suprafață totală de 2.456.654,00 mp și construcțiile de pe acestea, înscrise în următoarele cărți funciare ale Mun. Onești: CF nr. 60445 (nr cadastral 60445); CF nr. 60433 (nr. cadastral [2383-23 782 – arata telefon – 2-885/1/1/1]/3 ); CF nr. 60451 (nr. cadastral 5246); CF nr. 60447(nr. cadastral [2383-23 782 – arata telefon – 2-885/1/1/1]/6); CF nr. 60438 (nr. cadastral 890); CF nr. 60420(nr. cadastral 60420); CF nr. 60446(nr. cadastral 5245); CF nr. 60439 (nr. cadastral 60439); CF nr. 60450 (nr. cadastral 60450); CF nr. 60453(nr. cadastral [2383-23 782 – arata telefon – 2-885/1/1/1]/4 ); CF nr. 60454 (nr. cadastral [2383-23 782 – arata telefon – 2-885/1/1/1]/7); CF nr. 60452(nr. cadastral 884); CF nr. 60456 (nr. cadastral [2383-23 782 – arata telefon – 2-885/1/1/1]/1); CF nr. 63958 (nr. cadastral 63958); CF nr. 63959 (nr. cadastral 63959); CF nr. 63960(nr. cadastral 63960); CF nr. 63961 (nr. cadastral 63961); CF nr. 63962 (nr. cadastral 63962);

Bunuri mobile, constând în echipamente, instalații, utilaje, mijloace fixe, obiecte de inventar conform detalierii din caietul de sarcini. Aceste bunuri urmează a fi valorificate împreună cu activul imobiliar, prețul acestora fiind inclus în prețul total de pornire al licitației.

Licitația va porni de la prețul 4.563.054,00 EURO, exclusiv TVA (ce reprezintă 50% din prețul de pornire al primei licitații). Cu privire la TVA, se vor aplica prevederile fiscale în vigoare. Dacă nu se obține acest preț și există cel puțin 2 licitatori, bunul va fi vândut, la acest termen, la cel mai mare preț oferit. Vânzarea se va face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă prețul de pornire al licitației.
Orice persoană ce pretinde un drept asupra ansamblului funcțional imobiliar ”Platforma Industrială CAROM” este somată să îl anunțe înainte de data licitației.

Persoanele interesate trebuie să depună oferte de cumpărare până la termenul stabilit pentru organizarea licitației.

Ofertanții sunt obligați să depună, până la termenul de vânzare, garanția reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației.

Caietul de sarcini se achiziționează de la lichidatorul judiciar. Prețul caietului de sarcini este de 10.000,00 LEI, exclusiv TVA și se achită în contul lichidatorului judiciar R & I GROUP S.P.R.L. nr. RO56BACX000000 724 – arata telefon – , deschis la UNICREDIT BANK S.A. (cont LEI) sau în contul lichidatorului judiciar R & I GROUP S.P.R.L. nr. RO29BACX000000 724 – arata telefon – deschis la UNICREDIT BANK S.A. (cont EURO)”, este textul anunțului de vânzare a CAROM Onești, publicat pe site-ul olx.ro.