Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Bacău, având pe ordinea de zi constatarea încadrării în limitele de incidență a cazurilor pe ultimele 14 zile și reevaluarea situației privind incidența cazurilor pe ultimele 14 zile în mai multe localități din județ (analizate ultima dată pe 24 noiembrie) în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în H.G. 967 din 12.11.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 a constatat următoarele:

– a scăzut rata incidenței cumulate a cazurilor de îmbolnăviri sub 1,5/1000 de locuitori în 14 localități din cele 19: Pânceşti, Bârsăneşti, Dămieneşti, Helegiu, Urecheşti, Filipeni, Săuceşti, Huruieşti, Ardeoani, Coţofăneşti, Căiuţi, Buhoci, Parincea şi Ştefan cel Mare;

– a scăzut rata incidenței cumulate a cazurilor de îmbolnăviri sub 3/1000 de locuitori în 3 localităţi din cele 5: Buciumi, Nicolae Bălcescu şi Racova;

– se menține rata incidenței cumulate a cazurilor de îmbolnăviri mai mare de 1,5 și mai mica sau egală cu 3/1000 de locuitori în 4 localităţi: Mănăstirea Caşin, Onceşti, Sascut şi Sănduleni;

– se menține rata incidenței cumulate a cazurilor de îmbolnăviri mai mare de 3/1000 de locuitori în 2 localităţi: Onești și Răchitoasa.

Pentru localitățile Mănăstirea Caşin, Onceşti, Sascut, Sănduleni Buciumi, Nicolae Bălcescu şi Racova se mențin, în mod corespunzător, măsurile stabilite în Hotărârea de Guvern nr. 967 din 12.11.2020, care completează H.G. nr.856/ 14.10.2020.

De asemenea, s-a mai constatat incidența cumulată a cazurilor de Covid-19 la 1000 de locuitori pe ultimele 14 zile (24.11.2020-08.12.2020) mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori în localitățile Livezi, Răcăciuni și Tătărăști, respectiv mai mare de 3/1000 de locuitori, pentru localitățile Pârjol și Scorțeni.

Pentru unitățile administrativ-teritoriale: Mănăstirea Caşin, Onceşti, Sascut, Sănduleni Buciumi, Livezi, Nicolae Bălcescu, Racova, Răcăciuni și Tătărăști, respective Onești, Răchitoasa, Odobești, Pârjol și Scorțeni se aplică, în mod corespunzător, măsurile stabilite în Hotărârea de Guvern nr. 967 din 12.11.2020, potrivit Hotărârii nr. 69 a C.J.S.U. Bacău. (foto: imagine ilustrativă)