Sistemul centralizat de termoficare al Oneștiului a fost abandonat de câțiva ani buni, iar astăzi societatea Termon mai are o mână de angajați, care se ocupă, în principal, cu recuperarea creanțelor.

În administrarea Termon CT se mai află, însă, și clădirea-administrativă a societății, de pe strada Jupiter nr. 3. O clădire impunătoare, care astăzi nu mai servește la nimic societății de termoficare “gândită” de administrația Lemnaru, care se află în procedură de insolvență.

De aceea a fost inițiat un proiect de hotărâre prin care urmează ca sediul-administrativ al Termon CT să treacă în administrarea Consiliului Local Onești, iar acesta să-l predea mai departe viitorului operator de apă și canalizare din oraș, compania RAJA Constanța.

Imobilul-clădire situat în strada Jupiter nr.3, Municipiul Onești se află în administrarea SC TERMON CT, dar datorită faptului că această societate este în procedură generală de insolvenţă, prin prezentul proiect de hotărâre se propune trecerea imobilului menționat supra în administrarea Consiliului Local Onești.

Prin Hotărârea nr.62/18 aprilie 2017, Consiliul local a aprobat aderarea municipiului Onești la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apă-Canal” Constanța, precum și Actul constitutiv și Statutul Asociației. Această hotărâre a fost adoptată ca urmare a unei analize efectuată asupra situaţiei actuale a serviciului public de apă si canalizare, iar pentru buna funcționare a acestui serviciu public de alimentare cu apă și de canalizare se impune atribuirea unui spațiu având destinația de sediu administrativ, se arată în expunerea de motive la proiectul de hotărâre respectiv.