După susținerea Evaluării Naționale 2023, elevii claselor a 8-a nemulțumiți de notele primite au putut depune contestație.

În urma contestațiilor, doi elevi din municipiul Bacău au reușit să obțină media 10, numărul elevilor din județ care au primit nota maximă la Evaluarea Națională 2023 ajungând astfel la 12.

Un elev de la Colegiul Național „Ferdinand I” a contestat nota 9,90 primită inițial la matematică, iar după recorectare lucrarea sa a primit 10. Tot fără greşeală a fost găsită la recorectare şi o lucrare la limba şi literatura română a unui elev de la Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”, care inițial fusese notată cu 9,55.

Nu toți elevii care au contestat notele inițiale au avut însă câștig de cauză după recorectarea lucrărilor.

Un elev de la Școala Gimnazială „George Călinescu” Oneşti, care nici măcar nu a vizat obținerea mediei maxime, s-a trezit cu o medie mai mică în urma contestației. Notat inițial cu 9,90 la limba română și cu 9,95 la matematică, acesta a considerat că a fost depunctat nemeritat la matematică și că lucrarea sa ar fi meritat 10. Surpriză însă, după recorectare, i-au mai fost scăzute 5 sutimi, ceea ce i-a afectat și media finală, e drept, într-o foarte mică măsură.

Oricum ar fi, elevul în cauză nu poate fi decât felicitat pentru rezultatul obținut, media 9,90 fiind una cu care nu se pot mândri prea mulți absolvenți de clasa a 8-a.

REZULTATE FINALE – EVALUARE NAȚIONALĂ 2023, JUDEȚUL BACĂU

În județul Bacău, în urma reevaluării lucrărilor contestate, proporția candidaților cu medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) este de 75,87% (3.545 de candidați), în creștere cu 0,04% față de rezultatele inițiale, când proporția a fost de 75,83% (3.543 de candidați). A crescut și numărul candidaților cu media generală 10 (zece), de la 10 (înainte de contestații) la 12 (după contestații).

În urma centralizării rezultatelor finale la Evaluarea Națională 2023, de către Inspectoratul Școlar Județean Bacău, la proba de Limba și literatura română, 53 de candidați au obținut nota 10 (zece), față de 52 câți au fost înainte de contestații. La proba scrisă de Matematică, 83 de candidați au obținut nota maximă 10 (zece), față de 77 de candidați înainte de contestații.

La proba de Limba și literatura română, după soluționarea contestațiilor, au obținut note mai mari sau egale de/cu 5 (cinci) 3.779 de candidați, iar la proba de Matematică 3.426 de candidați.

După contestații:

– la Limba și literatura română: 271 de note au crescut, 27 au rămas la fel și 172 au scăzut;

– la Matematică: 117 note au crescut, 37 au rămas la fel și 65 au scăzut.

– Contestații soluționate cu medii crescute: 388.

– Contestații soluționate cu medii scăzute: 237.

La nivelul judeţului Bacău s-au înregistrat în total 689 de contestații. Dintre acestea, 470 au fost la Limba și literatura română, iar diferența, respectiv 219, la Matematică. La Limba și literatura maternă, probă scrisă în examen, județul Bacău a avut 16 de candidați înscriși, din care au fost prezenți 12 candidați, iar 11 dintre ei au luat note mai mari de 5 (cinci). Niciunul nu a depus contestație.

Rata de participare la Evaluarea Națională 2023, la nivelul județului, a fost de 93,6% (un număr de 4.672 de candidați prezenți, dintr-un total de 4.992 de absolvenți înscriși).

Urmează etapa de admitere în liceu, unde media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, este media generală la Evaluarea Națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele scrise din cadrul examenului.

Conform calendarului oficial, completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții de gimnaziu și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, se va derula în perioada 6 -7 și 10 – 17 iulie. După corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată, prima etapă a repartizării computerizate în învățământul liceal este programată pentru data de 19 iulie. (foto: imagine ilustrativă)