La un an de la decesul lui Gheorghe Izbășescu, fostului poet i-a fost acordat titlul de cetățean de onoare post-mortem al municipiului Onești, la propunerea consilierului local Mircea Agapi.

“Prin Hotărârea nr.33 din 19 martie 2015 s-a aprobat Regulamentul pentru acordarea titlului de “Cetăţean de Onoare al municipiului Oneşti”, care stabileşte cine ar fi îndreptăţit să primească acest titlu onorific, procedura acordării, înmânării şi înregistrării titlului, drepturile dobândite de deţinătorii titlului, precum şi obligaţiile cetăţenilor de onoare.

Ținând seama de cele prezentate, propun pe domnul Gheorghe Izbășescu pentru acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Onești” având în vedere întreaga sa carieră artistic (scriitor) și fiind un exemplu de urmat pentru tineri.

Poetul Gheorghe Izbășescu (dublat sporadic de prozator) s-a născut în 8 septembrie 1935, în comuna Lăicăi (astăzi, sat al comunei Cetăţeni) din fostul judeţ Muscel (azi, Argeş).

Ajunge să debuteze la aproape cincizeci de ani. Primul său volum, „Viaţa în tablouri”, din 1984, va fi apreciat pe măsură şi fără complezenţă de critica literară în exerciţiu, începând cu Laurenţiu Ulici şi încheind cu Radu G. Ţeposu. Cartea debutului va fi completată în anul următor cu Garsoniera 49, conturând un topos poetic inconfundabil. Firul editorial se întrerupe aici, din pricina cenzurii, fiind reluat în 1993, cu Ansamblul de manevre şi, mai ales, Coborârea din tablouri, considerată de autor „partea a treia a unei cărţi cu subiect unitar”. După care, poetul recuperează manuscrisele din sertar, cuprinzând şi poeme rescrise: Melodrama realului (1995); Cântece de mântuire; Muza din tomberon (ambele, în 1998); Mona-Ra (2000); iar mai târziu: Jocurile minţii (2007); Experimente mentale (2009) şi Pietonii lui Pan (2010). Se adaugă acestora antologiile de autor: Ulise al oraşului (în două ediţii: 1994 şi 2008, ultima considerată „definitivă”); Melodrama realului, 2003 (reluând titlul volumului din ’95), cea mai reprezentativă; Un pumnal sub cămaşă, 2009, care încorporează şi poemele din volumul publicat în 2007, Jocurile minţii. Iar în anii din urmă publică un singur volum: Râsul galben din adânc (2012). În toate acestea, graniţa dintre inedite şi poemele selectate este greu de precizat, întrucât poetul rescrie febril poemele de odinioară, adaugă şi restructurează asiduu, dând alt contur ciclurilor anterioare.

Cu toate că nu era din zona noastră, a Moldovei, chiar și după ce a ieșit la pensie nu a vrut să părăsească Oneștiul, cu toate că a avut multe posibilități, dar mai ales oportunități. A fost adoptat de Onești și a eternizat Oneștiul, prin multitudinea de volume de poezii. Doborât de o boală necruţătoare, Gheorghe Izbăşescu a murit în 9 octombrie 2017, în singurătatea apartamentului său din Oneşti.

Față de cele menționate, rog să aprobati proiectul de hotărâre în forma prezentată”, se arată în expunerea lui Agapi.

Consilierii oneșteni au aprobat proiectul cu unanimitate de voturi.