Dincolo de aspectul inestetic, tufișurile și buruienile mai înalte decât statura unui om care au crescut de-a lungul albiei râului Cașin, pe raza municipiului Onești, sporesc riscul producerii de inundații, nemaifiind asigurate condițiile optime de scurgere a apei în cazul precipitațiilor torențiale.

Aproape că nu te mai vezi de buruienile și de tufișurile care au crescut pe albia râului Cașin, care traversează Oneștiul! Îndeosebi primăvara ar trebui să aibă loc acțiuni de curățire a albiei râurilor, prin defrișări ale vegetației arborescente, tufișurilor, buruienilor precum și îndepărtarea resturilor menajere, dar acest lucru se întâmplă foarte rar la Onești.

În situația de față, când nu mai sunt asigurate condițiile optime de scurgere a apei, de sporire a capacității albiei Cașinului de tranzitare a debitelor în timpul viiturilor, riscul ca apa să se reverse peste digurile de beton și să inunde străzile dimprejur (s-a mai întâmplat acest fenomen!) devine considerabil.

Prin urmare, menținerea stării de curățenie a râului, în special în zonele de intravilan, nu este un moft, ci o necesitate.

Cui îi revine, însă, sarcina să îndepărteze vegetația abundentă crescută de-a lungul albiei râului Cașin? Cei de la Administrația Bazinală de Apă Siret Bacău spun că această răspundere cade în grija Primăriei Onești, în vreme ce administrația publică locală prezintă corespondența purtată cu instituția din cadrul regiei Apele Române.

“Pe teritoriul administrativ al municipiului Onti, albia râului Cașin este regularizată prin lucrări hidrotehnice și anume lucrări longitudinale (diguri de apărare din material local protejate cu pereu din beton) și lucrări transversale (praguri din beton), lucrări aflate în administrarea consiliului municipal Onești.

Conform Legii apelor 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, art. 34 (1) <în zonele în care albiile sunt amenajate prin lucrări de apărare, consolidare, terasamente sau alte asemenea lucrări, obligația de întreținere, reparare sau refacere a unor astfel de lucrări, ca și de întreținere a albiilor în zona amenajată, a cuvetelor și malurilor revine celor care au în administrare sau în exploatare lucrările respective>”, este răspunsul pe care ni l-au oferit cei de la Administrația Bazinală de Apă Siret Bacău, cu privire la această problemă.

De partea cealaltă, city-managerul Oneștiului, Bogdan Vasiloiu, explică: S-a purtat o corespondență permanentă între UAT Onești și Administrația Bazinală de Apă Siret Bacău pe această temă, încă din primăvară. Am solicitat să se intervină urgent și să se ia măsuri pentru curățarea lăstarilor crescuți sălbatic, rărirea coroanei arborilor și arbuștilor și cosirea gazonului din albia majoră a râului Cașin. Am atras atenția asupra faptului că vegetația luxuriantă favorizează și înmulțirea unor insecte dăunătoare – căpușe, țânțari. Am primit același răspuns ca și dumneavoastră. Ni se precizează, însă, că în trimestrul III al anului Sistemul de Gospodărire a Apelor (SGA) Bacău va executa, prin Programul de gospodărire a apelor, lucrări de defrișări de vegetație ierboasă și lemnoasă și degajare teren pe râul Oituz, în municipiul Onești.

Legat de riscul producerii de inundații din cauza vegetației abundente, specialiștii de la Administrația Bazinală de Apă Siret nu se pronunță ferm: “Vegetația de talie mică din albia majoră consolidează terenul și nu constituie un obstacol. Capacitatea de tranzit a albiei râului Cașin la viituri și implicit posibilitatea deversării lucrărilor hidrotehnice existente poate fi stabilită doar prin realizarea unor studii hidrologice în secțiunile critice pe sectorul analizat”.