Noul regulament-cadru aprobat deja de ministrul Educației, Liviu Pop, care se va aplica în toate școlile din țară începând de luni, 15 ianuarie, prevede mai multe restricții atât pentru elevi cât și pentru profesori.

Dacă profesorii nu mai au dreptul să folosească notele ca mijloc de corecție și sancționare ale elevilor care nu poartă uniforme (această regulă a mai funcționat în trecut), elevilor le este interzisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul cursurilor, fără acordul cadrelor didactice.

„În timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor este interzisă utilizarea telefoanelor mobile. Prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea acestora în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă. Pe durata orelor de curs telefoanele mobile se păstrează în locuri special amenajate din sala de clasă, setate astfel încât să nu afecteze procesul educativ”, se arată în ordinul de ministru.

Totodată, elevii nu vor mai putea sancționați prin efectuarea serviciului pe școală, dacă încalcă regulile: “În unităţile de învăţământ se asigură dreptul fundamental la învăţătură şi este interzisă orice formă de discriminare a copiilor/elevilor şi a personalului din unitate. În unităţile de învăţământ sunt interzise măsurile care pot limita accesul la educaţie al elevilor cum ar fi, de exemplu, efectuarea de către aceştia a serviciului pe şcoală, interzicerea participării la cursuri sau sancţionarea elevilor care nu poartă uniforma unităţii de învăţământ sau altele asemenea”.