Pentru a primi ajutoare la încălzire, consumatorii vulnerabili sunt puşi să completeze o cerere de 14 pagini. Plus, să prezinte alte acte doveditoare. Oamenii sunt disperaţi şi confuzi.

O femeie din Onești a avut o reacție care spune totul despre cât de dificilă este procedura de atribuire a ajutoarelor pentru încălzire și energie electrică promise de stat, pentru a suporta mai ușor plata facturilor mărite.

„Doamne ferește, ne trebuie un roman întreg de acte pentru această compensație și 10 saci plini de răbdare, ferească Dumnezeu!”, a exclamat femeia, într-o postare pe pagina de Facebook a Primăriei Onești.

La rândul lor, consulțanții în energie spun că e o procedură fără sens, care mai mult încurcă decât ajută.

„Este făcută pe genunchi ca întotdeauna. Trebuie anchete sociale serioase. Trebuie o bază digitalizată care să cuprindă exact persoanele care au nevoie de ajutor”, a declarat Teodora Vasâlca-Cimpoi, consultant în energie, pentru o publicație centrală.

În total, 500 de mii de gospodării, adică între unu şi cinci milioane de oameni, ar urma să fie ajutate de stat să îşi plătească facturile.

Documentele necesare pentru acordarea ajutorului de încălzire:

 1. Cerere şi declaraţie pe proprie răspundere – formular tip;
 2. Documente de identitate titular şi membrii familiei ( B. I., C.I.- MAJORI; Certificat de naştere – MINORI ) copii xerox;
 3. Certificat de căsătorie, certificat de deces, sentinţă de divorţ, hotărâre de încredinţare/plasament a minorului;
 4. Certificat fiscal, eliberat de PRIMĂRIA ONEŞTI, (pentru persoanele majore din familie) privind clădirile, terenurile şi mijloacele de transport aflate în proprietate, pentru fiecare persoană cuprinsă în cerere;
 5. Certificat agricol, eliberat de PRIMĂRIA ONEŞTI, (pentru persoanele majore din familie) privind terenurile sau animalele aflate în proprietatea persoanelor cuprinse în cerere;
 6. Adeverinţa privind venitul net realizat, eliberată de către angajator (veniturile din salariu inclusiv bonuri de masă sau alte drepturi salariale); Adeverința trebuie să reflecte venitul lunii anterioare depunerii cererii.
 7. Declaraţie pe proprie răspundere, pentru persoanele cu venit zero (scrisă de mână);
 8. Mandate poştale/extrase de cont/decizii pentru indemnizaţii de şomaj, handicap, pensii, pensie alimentară, etc.;
 9. Copie factură gaze naturale sau energie electrică, în funcţie de tipul ajutorului solicitat, (pe care să fie înscrise codul abonatului şi codul punctului de consum). Dacă pe factură apare înscrisă altă persoană decât solicitantul, calitatea de persoană îndreptăţită se probează cu contractul de închiriere, împuternicire, concesiune, comodat, etc.;
 10. Adeverinţă de la asociaţia de proprietari, cu numele şi prenumele persoanelor care locuiesc la adresa respectivă, pentru cei care locuiesc la casa, vor prezenta obligatoriu adeverinţa din care să rezulte câte persoane plătesc gunoiul sau chitanţa cu dovada plăţii pentru câte persoane s-a plătit gunoiul;
 11. Contract de vânzare-cumpărare, de închiriere, de comodat a locuinţei sau de concesiune a acesteia;
 12. Pentru mijloacele de transport, deţinute de către persoanele cuprinse în cerere, se va ataşa şi o copie a certificatului de înmatriculare;

Solicitanţii care au reşedinţă în municipiul Oneşti şi domiciliul (în acte) în altă localitate, trebuie: a). – să depună şi:

– Certificat fiscal, eliberat de PRIMĂRIA de la locul de domiciliu (pentru persoanele majore din familie), privind clădirile, terenurile şi mijloacele de transport aflate în proprietate, pentru fiecare persoană cuprinsă în cerere;

– Certificat agricol, eliberat de PRIMĂRIA de la locul de domiciliu (pentru persoanele majore din familie), privind terenurile sau animalele aflate în proprietatea persoanelor cuprinse în cerere;

– NEGAŢIE de la primăria de domiciliu, prin care să se certifice faptul că nu au depus şi acolo dosar pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei;

b). – să deţină, pe actele de identitate, viza de flotant, valabilă pe durata acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei;

Persoanele care locuiesc la adresa pentru care se solicită ajutor de încălzire şi nu sunt proprietarii imobilului sau beneficiarii unui contract de închiriere/comodat, vor depune o împuternicire notarială în termen de valabilitate, din partea proprietarului. (foto: imagine ilustrativă)