RAJA Constanța, operatorul de apă și canalizare de la Onești, aduce unele clarificări abonaților din municipiul Onești cu privire la prevederile legale în ceea ce privește raporturile dintre operator și consummator, în anumite situații.  

Conform prevederilor legale așa cum sunt acestea menționate în Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 (*republicată*) a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, art. 38 alin. 4, literele c) si e), Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, art. 36 alin. 3 lit. d), Ordinul nr. 88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, Ordinul nr. 88 din 20 martie 2007 și Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare în Unitățile administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de apă și canalizare “Apă canal – Constanța” și în care își desfășoară activitatea operatorul regional SC RAJA SA Constanța, art. 229, Contractul de furnizare/ prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare art. 7 (2), referitoare la obligația utilizatorilor de servicii de alimentare cu apă și canalizare de a asigura accesul reprezentanților operatorului, în cazul în care căminul apometric se află pe proprietatea sa, în vederea stabilirii consumurilor și/ sau verificării instalațiilor, vă aducem la cunoștință urmatoarele:

  • Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 (*republicată*) a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, art. 4, punctul (7) dar și dispozițiile ORDINULUI nr. 88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare art. 5, punctul (7) – Se interzice orice legătură sau interconectare între sistemele de alimentare cu apă potabilă și sistemele de alimentare cu apă industrială.
  • ORDINUL nr. 88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, art. 177, punctul (3) – Utilizatorii care se alimentează din surse proprii și care evacuează apa uzată în rețeaua de canalizare vor achita contravaloarea acesteia în baza contractului încheiat cu operatorul, în care se va specifica modul de măsurare sau determinare a cantităților evacuate.
  • ORDINUL nr. 88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, art. 177, punctul(3)- Utilizatorii care au în dotare instalații interioare ce folosesc apă din alte surse decât ale operatorului nu vor executa legături la rețeaua de distribuție aparținând sistemlui de alimentare cu apă.
  • ORDINUL nr. 88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, art. 229 – Utilizatorul este obligat:
  1. să respecte clauzele contractului de furnizare/prestare încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă și/ sau canalizare;
  2. să nu modifice instalația interioară de distribuție a apei potabile fără avizul operatorului;
  3. să comunice operatorului/ prestatorului serviciului, dacă sunt deținători de surse proprii de apă, data punerii în funcțiune a acestora, în vederea facturării cantităților de apă uzată deversate în rețeaua de canalizare. În acest scop au obligația să instaleze apometre, să țină la zi registrul de evidență, pe baza căruia să se poată calcula și verifica debitul surselor proprii.

Astfel, vă comunicăm că, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare în Unitățile administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de apă și canalizare “Apă canal – Constanța” și în care își desfașoară activitatea operatorul regional SC RAJA SA Constanța, art. 205, lit. j) – Operatorul are dreptul să  sisteze furnizarea/ prestarea serviciului de alimentare cu apă prin debranșare de la rețelele publice de distribuție ori de la rețelele de canalizare fără notificare prealabilă, pentru a evita apariția unor pericole privind igiena și sănătatea populației și în următoarele cazuri: interconectarea sursei proprii cu sistemul de apă potabilă furnizată de operator, inclusiv în cazul în care separarea rețelelor de realizează prin montarea unui clapet de sens.

Având în vedere pericolul pe care îl reprezintă introducerea în sistemul public de alimentare a apei netratate și neverificate microbiologic cât și riscurile ce derivă, SC RAJA SA își rezervă dreptul de a anunța Direcția de Sănătate Publică și Garda de Mediu.

 Sursa: Biroul de presa RAJA Onești