Conform comunicărilor nr. 1287/08.11.2019 și nr. 493/ 11.11.2019, înregistrate la Centrul Zonal Onești RAJA S.A. cu nr. 4956/ 11.11.2019 și nr. 4962/ 11.11.2019, S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A. ne informează că în data de 12.11.2019, începând cu ora 08.00, se vor executa lucrări de înlocuire a vanei de golire DN 300 mm, pe aducțiunea Dărmănești- Târgu Ocna-Onești, conform Planului de Măsuri pentru prevenirea și minimizarea riscurilor producerii avariilor la conducta de aducțiune. Durata estimată a întreruperii furnizării apei potabile în municipiul Onești este de 20 de ore (golirea tronsonului – 4 ore, lucrarea de înlocuire a vanei – 4 ore și durata de reumplere a tronsonului – 12 ore).

Lucrătorii RAJA au luat măsurile necesare pentru menținerea rezervei de apă a municipiului Onești la nivelul optim, astfel încât, în cazul întreruperii furnizării apei potabile de către S.C. CRAB S.A. pentru perioada menționată în adresă, locuitorii municipiului Onești să nu sufere de lipsa apei potabile. În această situație, RAJA SA va alimenta municipiul Onești cu apă potabilă din rezervor pe toată durata desfășurării lucrărilor.

În cazul în care lucrările anunțate de S.C. CRAB S.A., din motive neprevăzute, se vor extinde pe o perioadă mai mare de timp, vom lua în calcul furnizarea apei după un program prestabilit, funcție de durata și complexitatea lucrărilor. (sursa: Biroul de presă RAJA Onești)