Prefectul județului Bacău, Leonard Ioan Bulai, solicită unităților de învățământ din județul Bacău informarea corectă a părinților.

„Potrivit Ordinului Ministrului Educației nr.3.558/29.03.2021 privind structura anului școlar, pe perioada vacanțelor, în unitățile de învățământ cu nivel preșcolar se pot organiza activități educative cu copiii, cu prezență fizică, cu avizul Direcției de sănătate publică.

Decizia se ia de către conducerea școlii, dar ea trebuie corelată cu informarea și consultarea părinților, pași obligatorii și o conduită firească în relație părinte-școală.

„În urma unei discuții pe care am purtat-o în această dimineață cu inspectorul școlar general, prof.Ida Vlad, am aflat că nu toate unitățile de învățământ care au în subordine grădinițe au cerut aceste avize de la DSP. Drept urmare, solicit conducerilor școlilor să le prezinte părinților și această opțiune, de continuare a activităților educative în grădinițe și în perioada 12-29 aprilie 2021.

Părinții au posibilitatea de a depune cereri în acest sens și îi încurajez să se informeze, la rândul lor, de la cadrele didactice sau direct de la unitățile de învățământ”, a transmis prefectul județului Bacău, Leonard Ioan Bulai.

Direcția de sănătate publică va avea în vedere numărul de cereri și va aviza funcționarea unităților și în această perioadă, în condiții de siguranță atât pentru preșcolari, cât și pentru cadrele didactice și personalul angajat”, a declarat prefectul județului Bacău, Ioan Bulai. (foto mare: zdbc.ro)