În aceste zile, Serviciul Evidența Populației din cadrul Primăriei Municipiului Onești s-a transformat într-un furnicar, foarte mulți oneșteni veniți din străinătate dorind să-și rezolve și problemele cu actele.

În fața acestei situații, Serviciul Evidența Populației (SEP) Onești a ținut să facă următoarele precizări:

Având în vedere necesitatea desfășurării în bune condiții a activității de primire a cererilor de eliberare a pașapoartelor începând cu data de 01.08.2017, numărul maxim de cereri ce pot fi preluate este de 50.

Programarea se face pe bază de tabel, întocmit în ziua depunerii numai de solicitanți, în baza actului de identitate, respectiv, certificat de naștere pentru minori.

Nu se admite programarea prin intermediari.

Numărul limitat este motivat de imposibilitatea tehnică a preluării unui număr mai mare de cereri precum și de activitatea de eliberare a pașapoartelor ce se desfășoară simultan.

Personalul SEP Onești nu are atribuții pe linie de pașapoarte.