UPDATE – 08.45: Consilierii oneșteni au aprobat, în urmă cu puține minute, într-o ședință extraordinară, proiectul de hotărâre care dă dreptul scoaterii la concurs a celor șase posturi din cadrul Poliției Locale Onești.  Interesant este faptul că una dintre condițiile care trebuie îndeplinite de cei care doresc să se înscrie la concurs este SĂ AIBĂ STUDII SUPERIOARE! “Așa a cerut Agenția (n.r. – Agenția Națională a Funcționarilor Publici)!, i-a lămurit primarul Gnatiuc pe consilierii Elena Pașcu Apăvăloaie și Alexandru Cristea, care sesizaseră acest aspect, considerându-l o eroare materială.

Așadar, Oneștiul va avea unii din cei mai pregătiți POLIȚIȘTI LOCALI dintre câți există. CEI ȘASE VIITORI POLIȚIȘTI DIN CADRUL POLIȚIEI LOCALE ONEȘTI VOR AVEA CU TOȚII TERMINATĂ O FACULTATE!

ȘTIREA INIȚIALĂ

De la 1 ianuarie 2018, în urma unei hotărâri a Consiliului Local Onești, va lua ființă Poliția Locală a municipiului Onești, fapt pentru care au fost stabilite condițiile și procedura de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor publice din cadrul acesteia.

Pentru început, Poliția Locală a municipiului Onești va avea un număr de 6 (șase) angajați, un șef și cinci polițiști locali.

Consilierii oneșteni au stabilit criteriile care trebuie îndeplinite pentru a participa atât la concursul pentru postul de șef al poliției locale, cât și pentru cele cinci posturi de polițiști locali. În ambele cazuri, pe lângă alte condiții generale și specifice, angajatorul (Primăria Onești) le solicită candidaților să dețină permis de conducere categoria B și să aibă cunoștințe de operare pe calculator.

Criteriile – condiţiile de organizare şi desfășurare a concursului pentru ocuparea funcţie publice de conducere din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Onești

Pentru a participa la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere, fiecare persoană trebuie să îndeplinească următoarele condiții – criterii specifice:

  • 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere de șef birou, din domeniul: juridic, administrativ; să fie absolvenți de masterat sau studii  postuniversitare în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru funcțiile publice de conducere, clasa I;
  • cunoștințe de operare pe calculator, atestate printr-un certificat recunoscut conform reglementărilor legale;
  • permis de conducere categoria B.

Criteriile – condiţiile de organizare şi desfășurare a concursului pentru ocuparea funcţiei publice de  execuție din cadrul Poliţiei Locală a Municipiului Onești

Pentru a participa la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice, fiecare persoană trebuie să îndeplinească următoarele condiții – criterii specifice:

cunoștințe de operare pe calculator la nivel mediu, atestate printr-un certificat recunoscut conform reglementărilor legale; permis de conducere categoria B.

Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului

Concursul pentru ocuparea funcţiilor publice din cadrul Poliţiei Locale se organizează în conformitate cu legislația în vigoare și constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

– selecția dosarelor de înscriere;

– proba scrisă care constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste –grilă;

– interviul – în cadrul acestuia  se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

Poliția Locală Onești va apărea de la 1 ianuarie 2018.