Pe site-ul oficial al Primăriei Onești a fost publicat anunțul privind organizarea concursului de angajare a personalului viitoarei instituții Poliția Locală Onești. Deși în organigrama aprobată de consilierii locali sunt prevăzute șase posturi, la concurs au fost scoase numai trei.

Pentru început, Poliția Locală Onești va avea doar trei angajați: un șef de birou, un polițist local principal și un polițist local asistent. Cele trei posturi au fost deja scoase la concurs, iar anunțul cu bibliografia pentru concurs sunt disponibile celor interesați pe site-ul oficial al Primăriei Onești, www.onesti.ro, de unde pot fi descărcate și formularele de concurs.

Viitorii polițiști locali oneșteni vor acționa în principal pe linie economică și de bună gospodărire a municipiului Onești.

Acest lucru se deduce ușor din bibliografia pentru concurs, în care se regăsesc trei hotărâri ale Consiliului Local Onești, toate dintre ele aprobate în timpul administrației Neghină, în fapt niște regulamente-cadru pe care polițiștii locali oneșteni vor trebui să le știe ca pe “Tatăl nostru” și să le aplice la virgulă.

Este vorba aici despre HCL nr. 19/2015 privind aprobabrea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public – Administrația Pieței, Bazarului, Oborului și Parcări din Municipiul Onești, despre HCL nr. 133/2012 pentru aprobabrea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri de bună gospodărire a municipiului Onești și despre HCL nr. 131/2012 de aprobare a regulamentului-cadru privind autorizarea și funcționarea unităților comerciale în municipiul Onești, modificat și completat prin mai multe HCL-uri succesive, ultima chiar din 2017.

În multe alte orașe din țară, polițiștii locali pe lângă faptul că sunt mult mai mulți la număr, au atribuții și pe linie de ordine și siguranță publică.