RAFO Onești se află, de anul trecut, în insolvență, iar administratorul judiciar a prezentat în fața judecătorului sindic măsurile și rezultatele primei perioade de observație a societății.

După prezentarea făcută la Tribunalul Bacău – secția a II-a de Contencios Administrativ și Fiscal, perioada de observația a RAFO Onești a fost prelungită până la data de 8 iunie 2017, timp în care vor trebui îndeplinite mai multe obiective pentru a se putea iniția planul de reorganizare și a se evita, astfel, falimentul. Aceste obiective, potrivit comunicatului de presă emis de RAFO și semnat de consilierul de imagine al societății, Ion Marian, sunt:

  • Continuarea demersurilor de reducere a costurilor de conservare a patrimoniulu (PRECIZARE: printr-un efort comun, administratori, administrație, salariați, cu resurse financiare minime și o iarnă deosebit de grea, și fără nicio implicare a creditorului, de fapt acționarul majoritar, din punct de vedere financiar, RAFO a fost menținută în perfectă stare de conservare și siguranță, singura soluție ca unitatea să mai poată fi activată daca cineva va finanța un proiect)
  • Supravegherea activității curente a societăț
  • Identificarea și valorificarea unor bunuri, care nu sunt esențiale unei reluări a activității, pentru acoperirea cheltuielilor de procedură, născute în perioada de observaț
  • Finalizarea demersurilor de inventariere.
  • Inițierea demersurilor de evaluare a societății, evaluare strict necesară pentru o eventuală vânzare a societății din procedura de reorganizare sau faliment în condițiile în care actualul majoritar renunță definitiv la societate.

Continuarea perioadei de observație va fi grea, dar cu speranță că RAFO va redeveni unitatea de producție care să facă angajări și să nu producă doar șomeri”, a precizat Ion Marian.