Taxa specială de salubrizare, care din acest an este mai mare, nu se mai plătește trimestrial, ca până acum, oneștenii având obligația să o achite până la jumătatea fiecărei luni, dacă nu vor să suporte penalități de întârziere.

Măsura a fost luată de administrația publică locală din directiva Curții de Conturi, inspectorii acestei instituții considerând că nu este firesc că municipalitatea să vireze lunar banii în conturile ADIS (Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate) Bacău, dar să-i încaseze de la populație trimestrial.

Prin urmare, ziua de 15 februarie este ultima până la care se poate plăti gunoiul pe luna ianuarie, fără majorări de întârziere, iar 15 ianuarie (astăzi) este ultima zi de plată a taxei aferente lunii decembrie.

“Pentru anul 2018, taxa specială de salubrizare pentru persoane fizice, se datorează și se achită lunar până la data de 15 inclusiv, pentru luna anterioară”, informează municipalitatea oneșteană.

Totodată, locuitorii Oneștiului mai sunt informați cu privire la faptul că “neplata taxei la termenele stabilite atrage după sine calculul și plata majorărilor de întârziere precum și aplicarea măsurilor de urmărire și executare silită (…)”.

Potrivit Planului Anual de evoluție a tarifelor și taxelor pentru proiectul “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău”, aprobat de consilierii oneșteni încă din 2010, anul acesta oneștenii vor plăti o taxă de 9,97 lei/persoană, cu 36 de bani mai mult decât în 2017 (vezi facsimil).

Plata taxei de salubrizare se poate face atât la sediul Primăriei Onești, cât și online, pe portalul ghiseul.ro.