Consilierii oneșteni au fost convocați luni, 6 august, pentru o ședință extraordinară în care vor trebui să se pronunțe în privința a două proiecte de hotărâre, unul din acestea vizând aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici în faza DALI pentru modernizare și dotarea Bibliotecii Municipale “Radu Rosetti”.

Se au în vedere mai multe lucrări, inclusiv reabilitarea fațadei clădirii. Acesta a devenit un adevărat pericol pentru cetățeni, după ce plăcile de faianță decorative au început să se desprindă. De altfel, pentru a preîntâmpina producerea unei tragedii, autoritățile au luat măsura montării unor plase de protecție, astfel încât bucățile de construcție să nu aterizeze direct în capul oamenilor.

Costurile investiției, conform devizului general, care va fi supus spre aprobare în ședința de luni, se ridică la suma 12.358.549 de lei, ceea ce înseamnă circa 2,6 milioane de euro. Banii ar urma să vină de la bugetul de stat.

Potrivit documentelor de ședință, proiectul de modernizare și dotare a bibliotecii cuprinde mai multe lucrări, inclusiv în vederea obținerii avizului pentru securitate la incendiu, din partea ISU Bacău.

Astfel, se are în vedere următoarele:

 

 • repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea clădirii;
 • repararea/construirea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;
 • demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;
 • refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;
 • crearea de facilităţi/ adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi (rampe de acces) și alte măsuri suplimentare de dezvoltare durabilă;
 • lucrări de recompartimentare interioară – Se vor efectua lucrări care țin de conformarea clădirii la normele ISU;
 • lucrări specifice din categoria lucrărilor necesare obținerii avizului ISU sau lucrări aferente cerințelor fundamentale de securitate la incendiu conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;
 • precizarea măsurilor constructive necesare pentru limitarea propagării incendiului în funcție de utilizarea spațiilor – realizare compartimentări cu elemente rezistente la foc;
 • reabilitarea/ modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate;
 • instalatia de forta
 • lucrări de înlocuire a tâmplăriei interioare (uși de acces și ferestre).

 

Banii necesari efectuării acestor lucrări, administrația locală speră să-i obțină prin aplicarea la Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 13, Prioritate de investiții 9B, Obiectiv Specific 13.1 – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România.

Considerăm că îndeplinirea necesităților sesizate este o obligație a administrației locale și apreciem că este oportună depunerea Cererii de finanțare, în vederea degrevării bugetului local de cheltuielile aferente, în condițiile în care aceste surse de finanțare nu sunt disponibile  cu caracter permanent”, se arată în expunerea de motive.