Proiectanții au stabilit că există diferențe mari între datele prevăzute în documentația de avizare a lucrărilor de intervenție – DALI, aprobată în 2017, și realitatea din teren. În această situație, și devizul general al lucrărilor de reabilitare a podului peste râul Trotuș de la ieșirea din Onești spre Bacău este altul.

Proiectantul și totodată viitorul executant al lucrărilor – societatea oneșteană Confer Group SRL – a cerut o nouă expertizare a podului, care a evidențiat o accentuare a stării de degradare a podului, fapt pentru care și cheltuielile de reabilitare devin mai mari.

Concret, costurile lucrărilor de reabilitare urmează să crească cu ceva mai bine de jumătate de milion de lei, de la 7,13 milioane de lei cu TVA, la 7,70 milioane de lei (circa 1,65 milioane de euro).

La întocmirea proiectului tehnic, după ce s-a observat  situația reală din teren și s-au realizat măsurători noi, proiectantul a constatat că datele din expertiza tehnică elaborată în anul 2016 sunt depășite și drept urmare a solicitat o nouă expertizare a podului. În urma reexaminării podului, expertul tehnic Cervinschi D. Ion  a concluzionat că în cei 3 ani scurși de la elaborarea vechii expertize, degradările podului au suferit evoluții grave, cele mai importante degradări constatate fiind starea grinzilor și a consolelor de trotuar.

De asemenea, ca urmare a îmbunătățirii soluției tehnice prevăzute inițial, proiectantul a realizat măsurători noi și a identificat toate lucrările care sunt necesare pentru punerea în siguranță a circulației pe pod, a întocmit devize pe obiecte detaliate pe articole de lucrări incluzând toate lucrările necesare.

Din această documentație tehnică rezultă o modificare a valorii Devizului general al obiectivului de investiții, și implicit, a indicatorilor tehnico-economici și a valorii contractului de proiectare și execuție nr. 849/13.11.2018, încheiat cu societatea S.C. Confer Group S.R.L. de la suma de 7.137.595,53 lei cu TVA inclus, la suma de 7.702.418,97 lei cu TVA inclus, rezultând o diferență de 564.823,44 lei cu TVA inclus”, se arată în expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, pe care consilierii oneșteni l-au votat, ieri, in corpore.

Trebuie menționat că, potrivit contractului de execuție, constructorul (Confer Group) are la dispoziție 365 de zile pentru reabilitarea podului – 2 luni de proiectare și 10 de execuție – și că deocamdată se încadrează în acest termen, deși startul lucrărilor a întârziat.