Consiliul de Administraţie al Chimcomplex Borzeşti (simbol bursier CHOB), companie care deţine platformele Oltchim (Vâlcea) şi Borzeşti, a convocat acţionarii pe 30 iunie 2021 pentru a aproba admiterea la tranzacţionare a acţiunilor pe piaţa principală reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti, la Categoria Standard, prin transferul de pe piaţa AeRO, potrivit unui raport la bursă, scrie zf.ro.

Consiliul de Administraţie ar urma să stabilească, în limitele legii, data, precum şi toate şi oricare condiţii privind admiterea la tranzacţionare a acţiunilor Societăţii pe piaţa reglementată BVB, inclusiv să încheie contracte cu consultanţi autorizaţi necesari în vederea realizării admiterii la tranzacţionare pe această piaţă.

Totodată, compania cere aprobarea acţionarilor pentru un program de răscumpărare a unui număr maxim de 7.059.620 acţiuni (maxim 3% din totalul acţiunilor care compun capitalul social), în valoare nominală de 1,26 lei/acţiunea, la un preţ minim egal cu preţul de piaţă de la BVB la momentul achiziţiei şi un preţ maxim de 15 lei/acţiune.

Potrivit calculelor realizate de ZF, valoarea programului s-ar putea ridica la 106,9 mil. lei.

Scopul programului de răscumpărare este îndeplinirea obligaţiilor care decurg din Politica de Remunerare aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 26.04.2021, respectiv distribuirea acţiunilor ca pachete motivaţionale (stock option plan) administratorilor şi managerilor care vor opta pentru această formă de remuneraţie variabilă, conform prevederilor din Politica de Remunerare, precum şi reducerea capitalului social prin anularea acţiunilor.

Consiliul de Administraţie al Societăţii va fi împuternicit deplin în ceea ce priveşte implementarea programului de răscumpărare, sub rezerva respectării legislaţiei aplicabile şi a rezoluţiilor acţionarilor, inclusiv cu privire la: data lansării, preţurile la care vor fi achiziţionate acţiunile, modul de achiziţionare a acţiunilor, suspendarea sau anularea programului, încheierea unui contract cu Estinvest S.A. pentru tranzacţionarea pe piaţa de capital.

Pe de altă parte, un alt punct de pe ordinea de zi a acţionarilor se referă la implementarea unui program de acordare a unui pachet de acţiuni virtuale (VSO), în scopul îndeplinirii obligaţiilor care decurg din Politica de Remunerare aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 26.04.2021, respectiv oferirea de pachete motivaţionale de acţiuni virtuale (VSO) administratorilor şi managerilor care vor opta pentru această formă de remuneraţie variabilă, conform prevederilor din Politică.

Consiliul de Administraţie al Societăţii va fi împuternicit în ceea ce priveşte implementarea programului de acordare a pachetului de acţiuni virtuale, sub rezerva respectării legislaţiei aplicabile şi a rezoluţiilor acţionarilor, inclusiv cu privire la: data lansării, modul de calcul al valorii pachetului şi a criteriilor şi condiţiilor de valorificare ale acestuia, în limitele menţionate în Politica de Remunerare aprobată de AGOA din data de 26.04.2021, suspendarea sau anularea programului.

Data de înregistrare, adică data de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA, este 21 august 2021.