În perioada iunie-iulie a.c., în județul Bacău, s-au produs inundații care au generat pagube semnificative populației și obiectivelor socio-economice și de infrastructură. În consecință, s-a impus realizarea în regim de urgenţă a lucrărilor de refacere a construcţiilor hidrotehnice afectate.

Administrația Bazinală de Apă Siret a propus aprobarea unui număr de trei lucrări în județul Bacau, în valoare totală de 5.346.000 lei. Investițiile sunt finanțate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, iar sumele au fost alocate prin HG 582/2018. La acestea se adaugă suma de 1.084.000 lei din surse proprii ale Administrației Naționale ”Apele Române” pentru realizarea integrală a capacităților afectate de calamitățile naturale din perioada iunie-iulie 2018.

Cele trei obiective hidrotehnice pentru care s-au alocat fonduri sunt:

”Amenajare pârâu Tazlău Sărat la Măgirești și Ardeoani, județul Bacău”

Lucrările constau în refacerea apărării de mal drept a pârâului Tazlău Sărat, cu elemente de tip gabioane, pe o lungime de 60 metri liniari în localitatea Măgirești, precum și refacerea pereului și a grinzii din beton pe o lungime de 50 metri liniari în localitatea Ardeoani. Valoarea totală alocată obiectivului de investiții este de 955.000 lei. La data prezentă, în zona Măgirești au fost realizate lucrările mecanizate în zona digului de protecție, s-au montat integral saltelele din gabioane și se lucrează la confecționarea, montarea și umplerea cu piatră a cutiilor de gabioane. Reabilitarea acestui obiectiv va duce la protejarea împotriva inundațiilor a locuitorilor și bunurilor acestora, precum și a drumurilor comunale și terenurilor arabile din zona localităților Măgirești și Ardeoani.

”Regularizare pârâu Oituz, comuna Oituz, județul Bacău”

Lucrările aferente acestui obiectiv de investiții constau în refacerea apărării de mal din gabioane, în aval și în amonte de podul Sarca, pe o lungime totală de cca 125 metri liniari. Conform HG  582/2018, pentru acest obiectiv de investiții  a fost alocată suma de 411.00 lei. Până în prezent, s-au realizat lucrări de confecționare, montare și umplere cu piatră a gabioanelor și saltelelor din gabioane, pe o lungime de cca 50 metri liniari. Realizarea acestui obiectiv va asigura protejarea împotriva inundațiilor a locuitorilor și bunurilor acestora, precum și a drumurilor comunale și terenurilor arabile din zona localității Oituz.

Întrucât valoarea alocată prin HG 582/2018 nu a fost suficientă pentru refacerea integrală a capacităților afectate de calamitățile naturale din iunie-iulie 2018, s-a asigurat finanțarea suplimentară în sumă de 1.084.000 lei, din surse proprii ale ANAR, pentru refacerea în etapa II, a diferenței de cca 335 metri liniari de apărare de mal din gabioane. Astfel, în data de 24.09.2018, a fost emis Ordinul de începere a lucrărilor, iar în prezent constructorul realizează organizarea de șantier aferentă obiectivului de investiții.

”Regularizare albie pârâu Slănic în zona localităților Târgu Ocna și Slănic Moldova, județul Bacău”

Lucrările constau în refacerea amenajării albiei pârâului Slănic, în diferite sectoare din localitățile Târgu Ocna și Slănic Moldova, pe o lungime totală de 1.135 metri liniari. În mod concret, aceste lucrări reprezintă refaceri ale elementelor de tip zid de sprijin, grindă de sprijin și praguri de fund. De asemenea, se vor executa lucrări mecanizate pentru amenajarea albiei pârâului Slănic, în vederea asigurării scurgerii optime a apelor în caz de viituri și precipitatii abundente. Valoarea totală alocată obiectivului de investiții este de 3.980.000 lei. În data de 07.09.2018 a fost emis Ordinul de începere a lucărilor, iar în prezent se asigură aprovizionarea cu piatră brută, necesară refacerii  capacităților afectate. Scopul acestui obiectiv de investiții este punerea în siguranță a lucrărilor existente, care asigură protecția zonelor locuite și a căilor de comunicație din localitățile Târgu Ocna și Slănic Moldova.

Conform planului de investiții, lucrările vor fi finalizate până la sfârșitul acestui an.

Sursa: comunicat de presă ABA Siret