Informația potrivit căreia magazinul DEDEMAN de la Onești se va muta pe strada Redului, prezentată în exclusivitate de UNU PE TROTUȘ, se confirmă oficial, fiind publicat anunțul public de elaborare a Planului Urbanistic Zonal (PUZ), în acest sens.

Inițiatorii elaborării PUZ-ului sunt Costel Cășuneanu și Paulina Cășuneanu, omul de afaceri din comuna Oituz și soția acestuia fiind încă proprietarii terenului pe care urmează a se construi noul magazin DEDEMAN.

Potrivit documentului de planificare a procesului de informare și consultare a publicului, noul magazin Dedeman de la Onești va fi amplasat pe strada Redului, urmând să ocupe o suprafață totală de 30.000 de metri pătrați. Amplasamentul este situat atât în intravilanul orașului (22.132 mp), cât și în extravilan (7.860 mp).

În Memoriul Tehnic Explicativ se precizează că “pentru stabilirea condițiilor urbanistice necesare implementării în zonă (n.r. – strada Redului) a obiectivului propus, s-a întocmit planul urbanistic zonal prin care să se permită extinderea intravilanului municipiului Onești cu suprafața de 7.860 mp, teren aflat în proprietatea beneficiarului”.

Pentru întocmirea PUZ-ului este nevoie de parcurgerea mai multor etape. În primă fază, pe terenul pe care urmează să se construiască de la zero noul magazin Dedeman de la Onești au fost amplasate panouri de informare care vor anunța proprietarii terenurilor învecinate cu privire la elaborarea PUZ-ului. Până pe 28 august, persoanele interesate pot formula sugestii, observații și opinii cu privire la intenția de elaborare a PUZ-ului.

Vor fi efectuate mai multe analize – un studiu de oportunitate privind modificarea limitei intravilane și reglementări urbanistice pentru construirea magazinului Dedeman și a dotărilor aferente acestuia privind circulația carosabilă, utilități, amenajări exterioare, un studiu de trafic zonal, etc.

PUZ-ul va fi implementat după data de 16 octombrie, când se va organiza o dezbatere publică pe acest subiect.

Dacă nu va apărea ceva neprevăzut, după această dată vor putea începe lucrările de amenajare a noului magazin Dedeman din Onești, care va fi construit cu regim de înălțime P și P+2E.