Respectarea normelor juridice implică în mod necesar cunoaşterea acestora, cu atât mai mult cu cât invocarea motivului necunoaşterii legii nu este o scuză care să absolve de răspundere. Cunoscând faptele care contravin legii, se poate evita implicarea în săvârşirea unor infracţiuni.

Potrivit prevederilor art. 79 din O.U.G 195/2002, conducătorii de vehicule implicaţi într-un accident de circulaţie în urma căruia au rezultat numai avarierea vehiculelor şi/sau alte pagube materiale sunt obligaţi:

  • Să scoată imediat vehiculele în afara părţii carosabile ori, dacă starea vehiculelor nu permite acest lucru, să le deplaseze cât mai aproape de bordură sau acostament, semnalizându-le prezenţa;
  • Să se prezinte la unitatea de poliţie competentă pe raza căreia s-a produs accidentul în termen de cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului pentru întocmirea documentelor de constatare.

Se exceptează de la aceste obligaţii, conducătorii de vehicule care deţin o asigurare facultativă de avarii auto, iar accidentul de circulaţie a avut ca rezultat numai avarierea propriului vehicul sau cei care încheie o constatare amiabilă de accident, în condiţiile legii.

Precizăm, de asemenea, că proprietarul, deţinătorul mandatat sau conducătorul auto al cărui autovehicul, remorcă, tramvai sau moped a fost avariat în alte împrejurări decât într-un accident de circulaţie este obligat să se prezinte în 24 de ore de la constatare la unitatea de poliţie pe raza căreia s-a produs evenimentul, pentru întocmirea documentelor de constatare. Sunt exceptate de la obligaţia prezentării la unitatea de poliţie dacă există o asigurare facultativă în baza căreia pot fi despăgubite pentru avarierea vehiculelor respective.

Repararea vehiculelor se face pe baza documentului de constatare eliberat de unitatea de poliţie sau, după caz, de societăţile din domeniul asigurărilor.

Sursa: comunicat de presă IPJ Bacău