Direcția Generală de Asistență Socială Onești va distribui începând cu luna septembrie 2020, măștile de protecție facială pentru persoanele defavorizate prevăzute de OUG nr. 78/2020. Categoriile de persoane beneficiare sunt următoarele:

  1. a) persoanele din familiile beneficiare ale ajutorului social acordat în baza Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
  2. b) persoanele din familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei, acordată în baza Legii nr 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată cu modificările și completările ulterioare;
  3. c) pensionarii sistemului public de pensie ale căror drepturi sunt de până la 704 lei inclusiv, reprezentând nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzute de OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr.196/2009, cu modificările ulterioare;
  4. d) persoanele încadrate în grad de handicap care realizează venituri exclusiv din prestațiile sociale prevăzute de art. 42 și 58 din Legea nr.448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Fiecare persoană eligibilă va primi o cutie conținând 50 măști de protecție. Pentru o bună desfășurare a activității de distribuire, vă rugăm să respectați măsurile de protecție și distanțare, să vă prezentați conform programului anunțat și să aveți la dvs. cartea/buletinul de identitate în original.

Pentru pensionari și persoanele cu handicap, pot să ridice măștile și aparținătorii acestora, cu condiția prezentării cărților/buletinelor de identitate în original, atât a aparținătorului cât și a beneficiarului, decizia de pensie sau certificatul de încadrare în grad de handicap, după caz.

Distribuirea va avea loc la sediul DGAS (intrarea prin spatele clădirii), începând cu data de 09.09.2020 între orele 8.00-15:30. (sursa: comunicat de presă)