Liceul cu Program Sportiv (LPS) “Nadia Comăneci” din Onești a anunțat oferta educațională pentru anul școlar 2020-2021. Astfel, la ciclul primar, va exista o clasă (28 de locuri) la profilul gimnastică, iar la ciclul gimnazial se va forma o clasă (tot 28 de locuri) având combinate gimnastica și handbalul.

Pentru absolvenții claselor a 8-a care cochetează cu sportul, există două variante: o clasă de fotbal (28 de locuri) și o clasă cu specializarea handbal/gimnastică.

LPS “Nadia Comăneci” din Onești oferă elevilor săi, pe lângă pregătirea sportivă de specialitate, și alte facilități, cum ar fi: servirea mesei de prânz în condiții avantajoase în cantina liceului, cazare în internatul liceului, laboratoare de informatică și de chimie, bibliotecă, centru de documentare și informare, etc.

În atenția elevilor de clasa a 8-a care doresc să susțină admiterea la profilul sportiv – specializările fotbal, gimnastică, handbal – aceștia au nevoie pentru înscriere (care se realizează între 2 și 5 iunie la sediul liceului) de următoarele documente: AVIZUL MEDICAL cu specificația “apt pentru efort fizic / clinic sănătos” și adeverință (document original scanat) de la unitatea de învățământ gimnazial absolvită cu media generală la educație fizică din clasele 5-8, calculată cu media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale la această disciplină, în clasele în care  a parcurs disciplina.