Direcția de Sănătate Publică (DSP) Bacău a dispus efectuarea unor controale la două școli din județ după ce părintele unui elev a sesizat faptul că, în data de 8 octombrie, copiilor le-au fost distribuite cutii cu lapte cu termenul de valabilitate expirat.

Incidentul s-a petrecut la Școala Gimnazială “Alexandru Ioan Cuza” din municipiul Bacău. Inspectorii DSP au dispus imediat o acțiune de control pentru verificarea aspectelor semnalate inclusiv de presa locală.

“Având în vedere gravitatea situației și posibilele consecințe, astfel, la ora și data controlului, s-au constatat următoarele:

La nivelul unității de învățământ, conform deciziei conducerii nr. 65/30.09.2019, este desemnată o persoană responsabilă cu recepția și distribuția produselor alimentare prevăzute în Hotărârea nr. 640/2017, pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017 – 2018.

În data de 07.10.2019, conform avizului de însoțire a mărfii 20029356, la nivelul unității de învățământ s-a primit lapte UHT, de 200 ml, 1,8% grăsime.

În data de 08.10.2019, persoana responsabilă a distribuit produsele lactate primite în data de 07.10.2019, precum și 27 de porții rămase în stocul unității din luna iunie a anului curent, produse cu termen de valabilitate expirat.

Produsele cu termen de valabilitate expirat din 04.07.2019, recepționate în luna iunie, au fost depozitate împreună cu cele recepționate în data de 07.10.2019

Persoana responsabilă nu a mai verificat termenul de valabilitate al produselor din stoc iar, în data de 08.10.2019, a distribuit elevilor atât laptele aflat în termenul de valabilitate cât și cel cu termen de valabilitate expirat.

Ca măsură, s-a dispus aplicarea unei sancțiuni contravenționale conform H.G.R. nr. 857/2011, art. 55, lit. k): nerespectarea condiţiilor pentru transportul, distribuţia şi depozitarea produselor lactate şi de panificaţie distribuite elevilor şi preşcolarilor conform normelor în vigoare, în valoare de 1.000 de lei, persoanei care a distribuit în data de 08.10.2019, produse lactate cu termen de valabilitate expirat.

La finalizarea verificărilor de la nivelul unității școlare, controlul a fost extins și în cadrul depozitului de produse lactate în vederea preîntâmpinării apariției unor situații similare”, se arată într-un comunicat al DSP Bacău.

Un caz similar a avut loc la Grădinița cu program normal din cadrul Școlii Gimnaziale “Poet Sergiu Adam”, din comuna Glăvănești, sat Frumușelu, unde preșcolarii au primit cornuri mucegăite.

În urma verificărilor s-a constatat că această grădiniță are înscriși un număr de 23 de preșcolari iar în ziua de vineri, 04.10.2019, la nivelul grădiniței au fost prezenți 18 copii. Din toată cantitatea de produse de panificație, au rămas la nivelul clasei 5 cornuri Școlar,doamna educatoare declarând că doar porțiile de lapte le-ar fi returnat în depozitul unității. Luni, 07.10.2019, doamna educatoare a distribuit celor 5 copii, care au absentat în data de 04.10.2019, cornurile rămase în sala de curs din ziua de vineri, pe lângă covrigii și laptele distribuite pentru ziua în curs.

Conform Deciziei nr. 103/03.10.2019, la nivelul unității, este desemnată o persoana responsabilă cu primirea, gestionarea și distribuirea produselor lactate, de panificație și mere pentru elevii și preșcolarii din cadrul Școlii Gimnaziale Poet Sergiu Adam și Grădiniței cu program normal din comuna Glăvănești. Persoana responsabilă cu primirea, gestionarea și distribuirea produselor lactate, de panificație și mere pentru elevii și preșcolarii a declarat că nu a fost informată cu privire la împărțirea, în ziua de luni 07.10.2019, a cornurilor rămase din data de 04.10.2019, copiilor ce au absentat vineri de la cursuri; totodată s-a constatat că persoana responsabilă nu deține dovada absolvirii cursului Noțiuni fundamentale de igienă, conform prevederilor Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1225/2003.

Astfel, au fost dispuse următoarele măsuri: sancțiune contravențională conform H.G.R. nr. 857/2011, art. 55, lit.k): nerespectarea condiţiilor pentru transportul, distribuţia şi depozitarea produselor lactate şi de panificaţie distribuite elevilor şi preşcolarilor conform normelor în vigoare, în valoare de 2.000 de lei, persoanei care a distribuit în data de 07.10.2019, cornuri cu termen de valabilitate expirat, cornuri ce au fost depozitate la nivelul clasei în perioada 04.10-07.10.2019; sancțiune contravențională conform H.G.R. nr. 857/2011, art. 5:Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice angajarea şi/sau menţinerea în unităţile care desfăşoară activitate de producţie şi de comercializare a produselor alimentare, de alimentaţie publică şi colectivă, servicii şi producţie de apă potabilă, precum şi servicii de întreţinere corporală a personalului fără certificatul de instruire profesională privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă, conform reglementărilor legale în vigoare,în valoare de 1.000 lei, persoanei responsabile, nominalizate de conducerea unității școlare, pentru primirea, gestionarea și distribuirea produselor lactate, de panificație și mere pentru elevii și preșcolarii din cadrul Școlii Gimnaziale Poet Sergiu Adam și Grădiniței cu program normal din comuna Glăvănești, sat Frumușelu”, mai precizează DSP Bacău. (sursa foto: zdbc.ro)