În anul 2019, activitatea poliţiştilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău a avut ca obiectiv creşterea gradului de siguranţă al cetăţenilor prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală, siguranţa rutieră, destructurarea grupurilor/grupărilor infracţionale, asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei şi contrafacerii de mărfuri.

Polițiștii au acţionat cu fermitate și responsabilitate pe raza de competenţă, pentru menținerea sub control a infracționalității, fapt pentru care la nivelul Inspectoratului de Poliţie Județean Bacău, infracționalitatea sesizată prezintă o diminuare cu 1,1% faţă de anul 2018, aceasta fiind cea mai mică valoare înregistrată în perioada 2009 – 2019. În privința infracţionalității contra patrimoniului, s-a înregistrat o diminuare a numărului de sesizări de această natură cu 2,6%. De asemenea, s-au înregistrat scăderi la furturile din auto cu 34,7% , la furturile de auto cu 26%, la furturile de animale cu 10,4% și furturile de materiale feroase/neferoase cu 37,8% .

La nivel județean, tâlhăriile sesizate au cunoscut o diminuare cu 38,3%. Pentru prevenirea și combaterea ilegalităților în domeniul operațiunilor comerciale cu țigarete, tutun și produse din tutun, au fost confiscate peste 2 milioane de țigarete.

În mediul rural, s-a înregistrat o diminuare cu 2,5% a infracţionalităţii sesizate. Criminalitatea sesizată contra persoanei a scăzut cu 2,9% faţă de anul precedent, iar cea contra patrimoniului a scăzut cu 0,8%.

În domeniul silvic, la nivelul județului s-a acționat în cadrul Planului comun de măsuri privind prevenirea și combaterea activităților ilegale din domeniul circulației, depozitării, prelucrării și comercializării materialului lemnos, cu sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Județean, Grupării de Jandarmi Mobile, Direcției Silvice, Gărzii Forestiere Județene și al Biroului Vamal, ocazie cu care s-a reușit diminuarea tăierilor ilegale de material lemnos din fondul de stat și privat. Au fost organizate acțiuni, în urma cărora au fost aplicate 672 de sancţiuni contravenţionale şi concomitent cu aplicarea sancțiunilor principale, s-a dispus confiscarea a peste 2.485 m.c. material lemnos, în valoare de peste 794 mii de lei.

Activităţile de prevenire şi combatere a evaziunii fiscale s-au desfăşurat în cadrul organizaţional stabilit prin Hotărârea CSAT nr. 69/2010. În acest sens, în cadrul Grupului de lucru operaţional au fost constituite 61 echipe comune de intervenție la nivel local. În cursul anului 2019, au fost aplicate 722 de contravenţii, în valoare de 3,26 milioane lei, bunuri indisponibilizate în valoare de peste 2,5 milioane lei, iar bunuri care au făcut obiectul măsurilor asigurătorii în valoare de peste 8,2 milioane lei.

Pentru siguranța cetățeanului, au fost organizate 8783 de acțiuni preventive și executate 2.550 de controale, ocazie cu care s-au aplicat 91.886 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 36,2 milioane de lei. S-a intervenit la 23 840 evenimente, din care 19.252 la solicitări prin S.N.U.A.U. 112. Pentru prevenirea violenței în familie, în anul 2019, polițiștii au emis 145 de ordine de protecție provizorii.

În ceea ce priveşte urmărirea şi supravegherea judiciară, a fost dispusă măsura urmăririi la nivel naţional împotriva a 154 persoane, pentru 103 dintre acestea fiind solicitată şi urmărirea internaţională. A fost solicitată revocarea unei astfel de măsuri pentru 160 persoane, dintre aceştia 114 fiind şi în urmărire internaţională. Au fost soluţionate, prin intermediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău, un număr de 60 mandate europene de arestare emise de autorităţile judiciare ale altor state.

Structurile de supravegheri judiciare ale I.P.J. Bacău au înregistrat şi luat în supraveghere un număr de 396 persoane, faţă de care organele judiciare au dispus măsuri preventive neprivative de libertate, respectiv, 346 de persoane sub control judiciar şi 50 aflate în arest la domiciliu. Au fost formulate un nr. de 58 sesizări către organele judiciare cu privire la aspectele constatate din care au fost admise 32, fiind emise de instanţele de judecată 30 mandate de arestare preventivă, faţă de alţi 2 inculpaţi fiind dispusă înlocuirea măsurii preventive a controlului judiciar cu măsura preventivă a arestului la domiciliu.

Polițiștii de proximitate au desfășurat în comunitate 1.433 de activități , au consiliat peste 5.841 de persoane și au soluționat 3.594 de petiții.

Pentru servirea comunității, au fost emise 60.684 certificate de cazier judiciar, prin intermediul punctelor de eliberare care funcționează în municipiile Bacău, Moinești și Onești și a celor deschise în cursul anului în orașele Buhuși, Comănești, Dărmănești și Tîrgu Ocna. De asemenea, începând cu 29.07.2019, odată cu intrarea în vigoare a Legii 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, au fost eliberate un număr de 1.096 adeverințe de integritate comportamentală.

Activitatea inspectoratului a fost prezentată în 2.782 articole în presa scrisă şi 124 materiale audio-vizuale. Au fost elaborate 130 comunicate şi 627 știri de presă. S-a răspuns unui număr de 128 solicitări scrise și s-au acordat 455 declarații cu privire la evenimente cercetate de poliție.

În cadrul activităților de relații cu publicul au fost soluţionate 8.760 petiţii şi 327 audienţe.

Criminaliștii inspectoratului au efectuat în cele 12 luni, 6.325 deplasări pentru cercetarea locului faptei. S-au ridicat 17.229 urme și mijloace materiale de probă, din care 1230 papilare și 1620 biologice.Au fost realizate 519 lucrări de expertiză și constatare criminalistică, fiind examinate 3.807 materiale. Au fost efectuate 503 identificări criminalistice, în 310 cauze.

Structura de intervenție a inspectoratului a executat 1326 de misiuni, din care: intervenţii rapide la evenimente, escorte, rezerve de intervenţie în puncte de staţionare fixe, acţiuni de sprijin, patrulări intracomunale, misiuni pentru menținerea ordinii publice și intervenții pirotehnice.

Pentru prevenirea şi combaterea producerii evenimentelor rutiere pe arterele deschise circulaţiei publice, precum și pentru combaterea faptelor de natură antisocială care se comit în apropierea drumului public, au fost organizate 735 de acţiuni preventive, în cadrul cărora au fost aplicate 56.845 de sancțiuni contravenționale, au fost reținute 6.591 de permise de conducere și retrase 2.155 de certificate de înmatriculare.

Acţiunile poliţiştilor vor viza îmbunătăţirea calităţii serviciului poliţienesc oferit cetăţenilor, prin protejarea persoanei, a patrimoniului, siguranţa stradală şi rutieră. Rămâne, de asemenea, o prioritate asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice, precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevenirea şi combaterea infracţionalităţii pe raza de competenţă şi destructurarea grupărilor infracţionale.

Pentru atingerea acestor obiective Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău va continua desfăşurarea activităţilor în cooperare cu structurile de aplicare a legii la nivelul judeţului, în scopul asigurării unui management corespunzător al situaţiei operative. (sursa: IPJ Bacău)