Angajații din întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) care activează pe raza județului Bacău pot accesa un program de cursuri gratuite pentru dobândirea de competențe digitale, la finalul căruia vor primi certificate de absolvire cu recunoaștere naționale care atestă specializarea urmată.

Cursurile beneficiază de finanțare din partea Uniunii Europene, iar programul se desfășoară prin intermediul Uniunii Naționale a Patronatului Român – Regiunea Nord Est.

Toate detaliile le puteți obține la numărul de telefon: 0728 641 688

Nr.

 crt

Tematică Durata

(ore)

Conditii minime de participare Certificare de absolvire cu recunoaștere națională
1.       Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învatare și  cunoaștere, nivel specializare, cu tematica:

– concepte de bază ale tehnologiei informației;

– utilizarea computerului și organizarea fișierelor;

– procesoare de texte;

– calculul tabelar ;

– internet și e-mail, nivel specializare, alte noțiuni.

(Interlog Com SRL)

80 ore Învățământ obligatoriu Certificatul de absolvire – Ocupatia

„Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învatare și  cunoaștere”

(Specializare)

2.       Operator introducere, validare și prelucrare date, nivel perfecționare, cu tematica:

– utilizarea aplicațiilor de tip RM (resource management);

– managementul resurselor într-o aplicație de calcul tabelar;

– tehnologia cloud și alte tehnologii de stocare de date și informații;

– gestionarea structurata a volumelor mari de date  (big data) și utilizarea data mining.

(Interlog Com SRL)

80 ore Studii medii Certificatul de absolvire – Ocupatia „Operator introducere validare si prelucrare date”

(Perfectionare)

3.       Operator introducere, validare și prelucrare date, nivel specializare, cu tematica:

– principii de lucru,  aplicații CRM/ERP;

– utilizarea  aplicației de tip CRM;

– prezentarea aplicației de tip ERP;

– exemple de implementare pentru modulele CRM/ERP, folosind aplicații Office;

–  prezentarea aplicației de tip BPM;

–  tehnologia cloud și alte tehnologii de stocare de date și informații (principii tehnologice cloud, stocare de date în cloud, aplicații executate în cloud).

(Interlog Com SRL)

80 ore Studii medii Certificatul de absolvire

Ocupatia „Operator introducere, validare si prelucrare date”

(Specializare)

4.       Programator de sistem informatic, nivel specializare – tematica tehnici deplasare activitate IMM in Cloud:

– noțiuni despre  Datacenter și rețelistică;

– stocare date  în cloud;

– servicii și dezvolare în cloud;

– cloud computing în AWS ( Amazon Web Services);

– noțiuni, servicii de stocare, baze de date, automatizări, servere și virtualizare în AWS.

(Interlog Com SRL)

100 ore Absolvent liceu Certificatul de absolvire „Programator de sistem informatic”
5.       Programator de sistem informatic, nivel specializare  – tematica programare 3D:

– proiectarea formelor tridimensionale;

– desen tehnic şi proiectare pe calculator;

– pregătirea documentaţiei tehnice a proiectelor;

– modelare 3D;

– bazele animaţiei;

– vizualizarea (randarea) obiectelor digitale;

– realizarea prototipurilor digitale;

– utilizarea elementelor de arhitectură şi de construcţie;

– concepte de design avansate.

(Interlog Com SRL)

100 ore Absolvent liceu Certificatul de absolvire „Programator de sistem informatic”
6.       Operator calculator electronic și rețele, nivel specializare, cu tematica:

–     utilizarea unui sistem de operare;

–     prelucrarea și gestionarea documentelor electronice;

–     utilizarea Internetului;

–     competențe de bază despre hardware;

–     schimb de informații electronice;

–     utilizarea aplicațiilor de birotică: editor de texte, calcul tabelar, prezentări.

(Eurotraining Solution SRL)

80 ore Studii medii ocupația Operator calculator electronic și rețele

(Specializare)

7.       Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și  cunoaștere, nivel specializare, cu tematica de promovare online a afacerii (marketing digital) și comunicare profesională:

–     Web design;

–     Comerțul electronic (abordări teoretice şi practice); e-commerce și magazine on line;

–     Utilizarea aplicațiilor online și a rețelelor de social media in scopuri de marketing şi de promovare;

–     Gestiunea platformelor de comunicare sociale in scop profesional;

–     Utilizarea serviciilor digitale gratuite oferite de companii (e-mail, stocare date etc.);

–     Schimbul electronic de informații în scop profesional;

–     Managementul documentelor electronice;

–     Securitatea informațiilor cu privire la gestionarea plăților și a aplicațiilor.

(Eurotraining Solution SRL)

80 ore Învățământ obligatoriu Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere

(Specializare)

8.       Specialist în proceduri și instrumente de securitate a sistemelor informatice, nivel specializare, cu tematica:

–     Noțiuni generale privind securitatea informatică;

–     Identificarea cerințelor de securitate a informației; audit primar al securității cibernetice;

–     Elaborarea programului de implementare a securității informației;

–     Revizuirea modelului amenințărilor şi al vulnerabilităților;

–     Proiectarea procedurilor de securitate;

–     Instruirea personalului organizației privind securitatea informatica.

(Eurotraining Solution SRL)

80 ore Studii superioare în domeniul IT sau domenii conexe Ocupația “Specialist în proceduri și instrumente de securitate a sistemelor informatice”

(Specializare)

9.       Operator introducere, validare și prelucrare date, nivel specializare, cu tematica:

–     Managementul resurselor într-o aplicație de calcul tabelar (Excel avansați) cu aplicații practice adaptate domeniului de lucru al cursanților;

–     Utilizarea aplicațiilor de tip RM (resource management);

–     Tehnologia cloud si alte tehnologii de stocare de date şi informații;

–     Gestionarea structurată a volumelor mari de date (big data) şi data mining.

(Eurotraining Solution SRL)

80 ore Studii medii Ocupația “Operator introducere, validare și prelucrare date

(Specializare)

Mai multe detalii: www.unpr-rne.ro