Asociația Grupul de Acțiune Locală (GAL) Valea Trotușului Bacău anunță lansarea, în perioada 29 noiembrie 2023 – 15 ianuarie 2024, următorului apel de selecție – „Investiții locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și infrastructurii aferente”.

Beneficiarii sunt administrațiile publice locale și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare, instituții publice locale, asociații și fundații, parteneriate public-private, alte tipuri de parteneriate formate din categoriile mai sus menționate. (foto mare: imagine ilustrativă)