Municipiul Onești va beneficia în viitorul apropiat de una dintre cele mai moderne stații de epurare din țară. Ieri s-a semnat, la Constanța, contractul de proiectare și execuție a proiectului privind modernizarea stației de epurare de la Jevreni. Valoarea totală a proiectului sare de 80 de milioane de lei și reprezintă cea mai mare investiție din fonduri europene nerambursabile realizată vreodată la Onești.

Contractul a fost semnat de directorul general al RAJA, Felix Stroe, și reprezentantul constructorului, la eveniment luând parte, printre alții, primarul municipiului Onești, Nicolae Gnatiuc, consilierii locali Gheorghe Ene, Constantin Florian și Florin Rădulescu, dar și președintele Consiliului Județean Constanța, Horia Țuțuianu.

Modernizarea stației de epurare de la Onești face parte dintr-un proiect mult mai amplu – “Dezvoltarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Municipiul Onești” – care prevede investiții de circa 58 de milioane de euro.

Proiectul privind modernizarea stației de epurare de la Onești conține două etape: proiectare și execuție. Cu ocazia contractului, reprezentanții constructorului au precizat că “beneficiarul este unul dintre cei mai exigenți și o să încercăm ca termenul de execuție să fie devansat, astfel încât lucrările de execuție să înceapă cel mai târziu în primăvara anului viitor”.

Reabilitarea stației de epurare de la Onești reprezinta o urgență. Construită între anii 1948-1953, stația de epurare de la Jevreni a fost modernizată ultima dată în anul 1976, folosind în momentul de față o tehnologie veche, depășită din toate punctele de vedere. De altfel, zilele trecute, Ministerul Fondurilor Europene a avertizat că, prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, România s-a angajat să asigure conformarea cu Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman până la data de 31 decembrie 2015, respective cu Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate până la 31 decembrie 2018, termene ce include perioada de tranziție.

“Am asistat la Constanța la parcurgerea unui nou pas important în dezvoltarea infrastructurii de apă și canalizare din Onești, semnarea Contractului de lucrări <Reabilitarea si modernizarea stației de epurare din municipiul Onesti>, componentă a Proiectului <Dezvoltarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Municipiul Onești in perioada 2014-2020>.

Consider că semnarea acestui contract marchează o nouă etapă de ridicare a calității serviciilor către comunitate, premise menite să asigure o dezvoltare durabilă în Onești.
Felicitări și spor la treabă!
– Nicolae Gnatiuc, primar Onești

MUNICIPIUL ONEȘTI AR FI RISCAT AMENZI URIAȘE

Tocmai de aceea, directorul general al RAJA SA, Felix Stroe, a subliniat importanța acestui proiect, care, odată implementat, scutește municipiul Onești de o grijă imensă, și anume riscul unor amenzi uriașe din partea Uniunii Europene.

Stația de epurare de la Onești, care astăzi este o ruină (vezi foto mic 2) va fi modernizată complet, fiind prevăzute o serie de investiții după cum urmează:

CĂMIN DEVERSOR INTRARE – are rolul limitării unui debit de apă uzată admis în stația de epurare pe timp ploios de 385 l/s. Prin manevrarea corespunzătoare (închidere) a stavilei cu acționare electrică, montate la ieșirea către grătarele rare din noua stație de epurare, va permite intrarea unui debit total de 500 l/s spre bazinul de retenție;

BAZIN DE RETENȚIE – amplasat după caminul deversor, are rolul de înmagazinare pe timp de ploaie a amestecului de apă uzată și apă de ploaie, în vederea epurării ulterioare a acesteia;

STAȚIE DE PRELUARE VIDANJE – este reprezentată de o cameră de recepție a materiilor vidanjabile, pentru a realiza epurarea reziduurilor provenite din tancuri septice;

HALA DE PRETRATARE MECANICĂ – include grătare rare, stație de pompare apă uzată, instalație compactă de pretratare și stație automată de prelevare probe;

DECANTOARE PRIMARE – cuve din beton armat echipate cu instalații pentru reținerea eficientă a nămolului primar;

CAMERĂ DE AMESTEC ȘI DISTRIBUȚIE PENTRU REACTOARELE BIOLOGICE – echipament tehnologic care realizează amestecul omogen între apa uzată epurată mecanic, nămolul de recirculare și reactivul pentru precipitarea chimică a fosforului;

REACTOARE BIOLOGICE – instalații folosite pentru defosforizare biologică și denitrificare;

STAȚIE DEZINFECTARE CU UV – la finalul procesului mecano-biologic de tratare a apei uzate, aceasta este condusă către stația de dezinfectare cu ultraviolete, care va avea o eficiență 95-99% asupra apei epurate, înainte de evacuarea în emisar;

CĂMINE DE MĂSURARE DEBIT – pentru un control exact al cantității apei intrate în stație și tratate, noul obiectiv va fi prevăzut cu mai multe aparate de măsurare debit, în diverse etape ale procesului de epurare;

STAȚIE DE POMPARE SPUMĂ ȘI GRĂSIMI – are rolul colectării și pompării către rezervorul de fermentare anaerobă a grăsimilor reținute în separatorul de grăsimi și spumei din decantoarele primare/secundare;

STAȚIE DE POMPARE NĂMOL PRIMAR – are rolul de a transporta nămolul primar către bazinul de stocare și omogenizare a acestuia cu nămolul activat în exces;

HALA DE ÎNGROȘARE ȘI DESHIDRATARE NĂMOL – obiectiv dotat cu  instalații de îngroșare și deshidratare a nămolului și de preparare-dozare polielectrolit;

REZERVOR DE FERMENTARE ANAEROBĂ A NĂMOLULUI –dimensionat pentru asigurarea condițiilor optime de stabilizare anaerobă a nămolului îngroșat;

REZERVOR DE STOCARE BIOGAZ – prevăzut cu gazometru cu dublă membrană pentru înmagazinarea biogazului rezultat din procesul de fermentare anaerobă a nămolului;

DEPOZIT DE NĂMOL DESHIDRATAT – platforme de depozitare betonate, prevăzute cu sistem de drenaj și acoperiș ușor, permițând stocarea nămolului deshidratat pentru cel puțin 120 de zile;

ÎNCHIDERE DEPOZIT DE NĂMOL – la finalizarea lucrărilor de modernizare a stației se vor lua și măsurile de închidere a depozitului de nămol actual. Lucrările de ecologizare a zonei vor include următoarele: terasamente cuvetă pe suprafața nouă, dig perimetral, strat impermeabil de argilă, drenuri colectoare, strat din geotextile de drenare și protecție, conductă colectoare, strat din pământ vegetal, lucrări de înierbare, canal perimetral, puțuri de monitorizare, și dispunere martori de tasare etc. (sursa video: Tomis News)