În baza OUG 133/2020 copiii dezavantajați din învățământul de stat preșcolar / primar / gimnazial vor putea primi tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional ce vor putea fi folosite pentru achiziționarea de materiale școlare (caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane etc., precum și articole de vestimentație). Valoarea tichetului pentru anul școlar 2020-2021 este de 500 de lei, se arată într-un comunicat al Primăriei Municipiului Onești.

Condiții de eligibilitate:

  1. pentru copiii preșcolari

–  să fie înscriși în învățământul preșcolar

–  venitul net lunar pe membru de familie să fie mai mic de 284 lei

  1. pentru elevii din ciclurile primar și gimnazial

–  să fie înscriși în învățământul primar / gimnazial

–  venitul net pe membru de familie în luna iulie 2020 să fie mai mic de 1115 lei

Persoanele cu domiciliul / reședința în mun. Onești, care îndeplinesc condițiile pentru a beneficia de acest tip de sprijin, pot depune cererea însoțită de documentele doveditoare la sediul Direcției Generale de Asistență Socială (DGAS) din str. Poștei nr.1, sau le pot transmite electronic la adresa de e-mail asistentasociala.onești@yahoo.com, în perioada 08  -11 septembrie 2020.

Documente doveditoare necesare:

– cerere-tip (de la DGAS Onești sau de pe site-ul Primăriei municipiului Onești – www.onesti.ro) ;

– copii ale actelor de identitate ale părinților;

– copii ale certificatelor de naștere ale copiilor;

– copia certificatului de căsătorie al părinților / certificatului de divorț, după caz;

– dovada înscrierii copiilor la grădiniță / școală;

– acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei în luna iulie 2020 (adeverință cu salariul net, inclusiv bonuri de masă / cupon de pensie / cupon șomaj / cupon pensie de întreținere copil / extras de cont/ cupon alocație);

– după caz, alte documente doveditoare pentru situația familiei (certificat de deces părinte / hotărâre de adopție / hotărâre de plasament / hotărâre de stabilire domiciliu copil) și pentru veniturile acesteia (declarație pe propria răspundere pentru cei cu venituri ocazionale / adeverință venit ANAF pentru cei cu venituri din activități independente).

 

După primirea cererilor, în perioada 11-14 septembrie 2020, DGAS va verifica documentele depuse și va înainta lista beneficiarilor finali către Instituția Prefectului Județului Bacău. Lista va fi actualizată lunar, astfel încât cei care nu au depus cerere, dar se încadrează în prevederile legale, o pot face și ulterior, urmând a se regăsi pe lista din luna următoare depunerii cererii și documentelor aferente.

Beneficiarii de venit minim garantat și cei de  alocație pentru susținerea familiei care au depus la dosar adeverință cu privire la veniturile aferente lunii iulie 2020 și dovada înscrierii copilului/copiilor la grădiniță/școală pentru anul 2020/2021, nu se mai prezintă cu aceste documente.

Pentru informații suplimentare puteți suna la tel. 0234 318319 int. 207 / 0749 064192 (zilnic, între orele 8-16). (foto: imagine ilustrativă)