Persoanele care locuiesc cu chirie în blocurile ANL din Onești vor trebui în perioada următoare să se constituie în asociații de locatari, după ce, în urma unui control efectuat de Curtea de Conturi la Primăria Onești, Executivul local a dispus rezilierea contractelor pe care le avea încheiate cu furnizorii de utilități publice (apă, gaze).

Potrivit informării transmise de primarul municipiului Onești, Laurențiu Neghină, contractele pe care Primăria Onești le are în prezent cu furnizorii de utilități pentru blocurile ANL vor înceta la data de 31 august.

„În atenția locatarilor, chiriași ai locuințelor tip ANL sau locuințe sociale:

Urmare a auditării situațiilor financiare ale Primăriei municipiului Onești de către Camera de Conturi Bacău s-a dispus implementarea unor măsuri care să conducă la înlăturarea utilizării fondurilor publice pentru acțiuni care nu privesc activitatea Unității Administrativ Teritoriale.

Pentru implementarea acestor măsuri a fost dispusă rezilierea contractelor încheiate de Primăria municipiului Onești cu furnizorii de utilități publice pentru punctele de consum aferente locuințelor închiriate, începând cu data de 31 august 2023.

În vederea asigurării continuității acestor servicii, locatarii se pot constitui în asociații de chiriași sau pot adera la alte asociații legal constituite, în scopul încheierii de contracte pentru furnizare de utilități.

Asociațiile de chiriași se constituie şi se organizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare. GHIDUL privind înființarea asociației de chiriași vă este pus la dispoziție de către Primăria municipiului Onești.

Prin prezenta, vă notificăm faptul că, la data de 31 august 2023, contractele încheiate de Primăria municipiului Onești cu furnizorii de utilități pentru punctele de consum aferente locuințelor închiriate vor fi reziliate, a transmis primarul Laurenţiu Neghină. (foto: imagine ilustrativă)