S-au finalizat lucrările efectuate pentru creșterea eficienței energetice a unității gimnaziale din satul Luncani, structură ce aparține Școlii „Alexandru Piru” din Mărgineni. Prin proiectul „Sistem de management energetic integrat pentru clădirea școlii gimnaziale Luncani, comuna Mărgineni, județul Bacău”, finanțat prin Programul Operațional Regional, s-a vizat reducerea consumului de energie termică cu cel puțin 40%, reducerea emisiilor de gaze cu efecte de seră și a consumurilor de energie electrică din surse neregenerabile dar mai ales îmbunătățirea gradului de confort a beneficiarilor direcți ai proiectului (125 de persoane – elevi și cadre didactice)”, a precizat preşedintele Consiliului Judeţean Bacău, Valentin Ivancea.

În cadrul proiectului s-au realizat următoarele lucrări:

  • termoizolarea pereților exteriori și a planșeului;
  • reabilitarea sistemului de încălzire și apă caldă menajeră;
  • reabilitarea sistemului de alimentare cu energie electrică (montare lămpi cu LED și panouri fotovoltaice);
  • extinderea și amenajarea grupurilor sanitare.

„Împreună cu deputații Claudiu Ilisanu și Ionel Floroiu, cu prefectul județului, Lucian Bogdanel, și cu primarul interimar Dorian Constantin Pocovnicu, am verificat lucrările realizate la această unitate de învățământ, o investiţie a cărei valoare se cifrează la aproximativ 1 milion lei, din care 60% reprezintă fonduri nerambursabile.

De asemenea, remarcabil este dispensarul uman construit în Luncani, cu finanțare prin PNDL 2. Unitatea sanitară ultramodernă a fost realizată în condiții excelente și aduce un mare plus în ceea ce priveşte acordarea serviciilor medicale primare.

Îl felicit pe fostul primar, Marcelin Șolot pentru inițierea și implementarea acestor proiecte al căror impact este incontestabil- creșterea gradului de confort pentru beneficiarii direcți ai proiectului- dar și pentru toate eforturile depuse pentru a face din comuna Mărgineni un exemplu pentru orice comunitate din mediul rural”, a mai menţionat preşedintele CJ. (foto: CJ Bacău)