Direcția de Urbanism din cadrul Primăriei Onești a emis o somație publică în privința unei construcții din incinta Oborului săptămânal, despre care s-a constatat că a fost ridicată fără autorizație de construcție și astfel ocupă ilegal domeniul public. Mai mult decât atât, nu este cunoscut nici proprietarul dughenei.

Persoana care a ridicat construcția ce ocupă ilegal domeniul public – o suprafață de 53,4 mp – are termen până la data de 31 decembrie să-și ia tot calabalâcul, în caz contrar administrația publică nefiind responsabilă pentru eventualele prejudicii aduse bunurilor aflate în interiorul dughenei, în momentul demolării.