Joi, 12 decembrie a.c., poliţiştii au lansat o nouă campanie de prevenire a delicvenţei juvenile şi victimizării minorilor la Oneşti, intitulată în mod sugestiv „Aleg să fiu informat!”

Problematica prevenirii delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor reprezintă o preocupare constantă a Poliţiei Române. În cadrul acestui parteneriat Poliţia Română are un rol esenţial în asigurarea unui climat de securitate şi control, contribuind totodată la sensibilizarea opiniei publice cu privire la implicare şi responsabilizare.

Siguranţa şcolară se constituie într-una dintre principalele condiţii preliminare pentru existenţa unui învăţământ pre-universitar de calitate, fiind totodată, o prioritate a Poliţiei Române.

Principalii parteneri implicaţi în acest proces permanent, activ şi în continuă modelare sunt elevii, părinţii, şcolile, autorităţile locale şi centrale, poliţia, precum şi mulţi alţi parteneri, fiecăruia dintre ei revenindu-i un rol specific, cu atribuţii bine determinate, drepturi, îndatoriri şi responsabilităţi în crearea şi îmbunătăţirea condiţiilor specifice de realizare a unui climat optim de siguranţă şcolară.

Este necesară, aşadar, o implicare şi o colaborare mai strânsă între instituţiile cu atribuţii în educarea şi protecţia minorilor, în vederea creşterii siguranţei acestora, a imprimării unui comportament civilizat şi a unui respect mai mare faţă de lege.

Campania va fi implementată în liceele din municipiul Oneşti în perioada decembrie 2019 – aprilie 2020 şi are drept scop educarea elevilor de liceu cu privire la măsurile pe care trebuie să le cunoască în vederea prevenirii delincvenței juvenile sau a victimizării.

Activităţile vor fi derulate de către poliţiştii oneşteni împreună cu poliţiştii de prevenire din cadrul I.P.J. Bacău şi în colaborare cu specialiştii de la Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane.

Primele întâlniri cu elevii au avut loc deja şi s-au desfăşurat la Colegiul Tehnic « Gheorghe Asachi » şi Liceul Tehnologic Oneşti, principala temă abordată fiind traficul de persoane, forme, implicaţii legale, riscuri şi combatere. Astfel, aproximativ 500 de elevi au primit informaţii care să-i ajute să fie mai atenţi, mai responsabili şi să cunoască pericolele la care se pot expune. (sursa: comunicat de presă IPJ Bacău)