După desemnarea câștigătorului lucrărilor pentru reabilitarea podului peste râul Trotuș din Onești, una dintre celelalte două asocieri de firme care au participat la licitație fiind declarate pierzătoare a făcut contestație la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor.

Este vorba despre o asociere de firme din Onești – SC CONFER GROUP SRL Onești cu terți susținători – SC Consis Proiect SRL, SC Gironap Prod SA; subcontractanți – SC Consis Proiect SRL, SC Gironap Prod SA, SC Flavia SRL, SC Energo Prest SRL, SC Geomatics Enterprise SRL, SC Proexcon SRL. Contestația a fost depusă la sfârșitul lunii iulie.

Potrivit legii achizițiilor publice, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) are termen să soluționeze contestația 15 zile de la data primirii.

Dar soluția pe care o va da CNSC zilele acestea ar putea să nu fie definitivă. Asta pentru că decizia CNSC poate fi contestată și în instanță. Contestația în instanță poate fi formulată în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicare pentru părțile cauzei.

Așadar, după ce vom avea decizia CNSC, ar mai putea trece alte două săptămâni până când cauza va ajunge în instanță. Acolo unde, tot potrivit legii, primul termen de judecată poate fi fixat chiar și la 20 de zile (trei săptămâni fără o zi) de la data înregistrării plângerii.

Aceasta este însă o prevedere nouă, prinsă în Ordonanța de urgență nr. 45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice.

Dacă până acum era la latitudinea instanțelor (altfel foarte aglomerate) când fixează primul termen într-o astfel de speță, acum legea intervine și spune că nu poate fi (termenul) mai mare de 20 de zile.

Tot la articolul 55, alineatul 5 (acesta fiind introdus prin OUG din luna mai), se mai menționează că “termenele ulterioare nu pot depăși 15 zile”.

În atare condiții, dacă facem un calcul simplu, până la soluționarea contestației depuse de asocierea de firme din Onești, astfel încât să se poată da drumul la lucru, ar mai fi ceva timp, presupunând că totul se va face în ultima clipă, ca la români: 10 zile lucrătoare pentru depunerea unei noi contestații la instanța de judecată, cel mult 20 de zile până la fixarea primului termen de judecată și apoi se va număra din 15 în 15 zile, în funcție de câte termene va fi nevoie pentru decizia finală a instanței.

În data de 11 iulie, a fost semnat, între Primăria Municipiului Onești şi Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală II (PNDL II), contractul de finanțare care are valoarea totală de 8.112.241,03 lei, din care 7.740.836,00 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă din bugetul (MDRAP).

Podul peste râul Trotuș este un obiectiv de investiții care are o importanță strategică deosebită pentru municipiul Onești, dar și pentru infrastructura rutieră a județului Bacău, fiind un punct principal de acces și de tranzitare a orașului nostru și de interconectare a localităților învecinate.

Din punct de vedere economic, reabilitarea podului peste râul Trotuș reprezintă asigurarea condițiilor optime de transport și tranzitare a bunurilor și mărfurilor de orice tip, în vederea garantării unui flux continuu al schimburilor comerciale.

Din punct de vedere social, prin realizarea obiectivului investițional “Reabilitare pod pe DN 11, la km 129+831, peste râul Trotuş, la Oneşti, jud. Bacău”, se va asigura accesul la serviciile publice de sănătate, educație, situații de urgență, precum și la alte servicii ce țin de activitatea cotidiană a orașului nostru.

Comisia de evaluare formată la nivelul Primăriei Onești a desemnat drept câștigătoare a lucrărilor de reabilitare a podului peste râul Trotuș asocierea de firme SC INSTAL DESIGN SRL Bacău – SC POD-PROIECT SRL Iași cu subcontractant SC MARSTE SRL Bacău.